Aktualności firm stowarzyszonych

Złoty pozostanie pod wpływem wojny handlowej na linii USA-Chiny

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,3019 (umocnienie złotego o 0,2%).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN kształtował się w trendzie spadkowym, co zwi?zane było przede wszystkim ze  zmniejszeniem światowej awersji do ryzyka znajduj?cej odzwierciedlenie w obniżeniu indeksu VIX. Większemu apetytowi na ryzyko sprzyjała informacja, że sekretarz skarbu USA S. Mnuchin zaproponował Chinom wznowienie negocjacji w celu uniknięcia dalszej eskalacji wojny handlowej pomiędzy tymi krajami (patrz powyżej). Pozytywne dla złotego były również niższe od oczekiwań dane nt. inflacji w USA. Agencja Moody’s nie dokonała w pi?tek wieczorem aktualizacji polskiego ratingu, co jest neutralne dla kursu złotego.

Z uwagi na naturę ubiegłotygodniowego umocnienia polskiej waluty, które było przede wszystkim skutkiem spadku awersji do ryzyka zwi?zanej ze wzrostem oczekiwań inwestorów na wznowienie negocjacji pomiędzy USA a Chinami w celu uniknięcia dalszej eskalacji wojny handlowej, złoty zyskiwał również względem innych głównych walut. W efekcie w ubiegłym tygodniu polska waluta umocniła się względem dolara amerykańskiego (o 0,8%) oraz franka szwajcarskiego (o 0,6%). Złoty tracił jedynie względem funta brytyjskiego (o 0,4%), gdyż w ubiegłym tygodniu doszło do wyraźnego spadku kursu EURGBP wraz z wypowiedziami polityków zaangażowanych w proces negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE (w tym głównego negocjatora po stronie UE M. Barniera) wskazuj?cymi na obniżenie prawdopodobieństwa realizacji scenariusza hard Brexit.

W tym tygodniu złoty pozostanie pod wpływem wojny handlowej na linii USA-Chiny. Istotna dla złotego będzie również zaplanowana na pi?tek publikacja wstępnych indeksów PMI w strefie euro. W przypadku realizacji naszych prognoz zbliżonych do konsensusu rynkowego będzie ona najprawdopodobniej neutralna dla złotego. Ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty będ? miały także dane z Polski (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw), a także dane z USA (indeksy Philadelphia FED, NY Empire State, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin