Złoty najsłabszy od stycznia 2017 r.

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3747 (osłabienie złotego o 1,2%).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień złoty tracił na wartości. W kierunku jego osłabienia oddziaływał dalszy wzrost prawdopodobieństwa nasilenia działań protekcjonistycznych w światowym handlu, któremu sprzyjały kolejne zapowiedzi D. Trumpa dotycz?ce m.in. wprowadzenia podwyższonych ceł na unijny eksport samochodów. W efekcie kurs EURPLN w pi?tek po południu wzrósł do 4,375, osi?gaj?c najwyższy poziom od stycznia 2017 r.

Z uwagi na naturę ubiegłotygodniowego osłabienia polskiej waluty, które było przede wszystkim skutkiem wzrostu światowej awersji do ryzyka, złoty tracił również względem innych głównych walut. W efekcie w ubiegłym tygodniu polska waluta osłabiła się względem dolara amerykańskiego (o 1,1%), franka szwajcarskiego (o 0,6%) oraz funta brytyjskiego (o 0,5%).

Dzisiejszy indeks PMI dla polskiego przetwórstwa jest w naszej ocenie lekko pozytywny dla złotego. Dzisiaj w kierunku osłabienia polskiej waluty może oddziaływać jednak wzrost ryzyka politycznego w Niemczech zwi?zany ze złożon? w niedzielę rezygnacj? H. Seehofera ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych Niemiec, a także ze stanowiska lidera kolacyjnej partii CSU. W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie zaplanowana na pi?tek publikacja danych nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. W przypadku realizacji naszej zgodnej z konsensusem rynkowym prognozy nie będzie miała ona jednak istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Neutralne dla złotego będ? także publikacje indeksu ISM poza przetwórstwem oraz Minutes z czerwcowego posiedzenia FED. Uważamy, że wstępne dane o inflacji w Polsce nie spotkaj? się ze znacz?c? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!