Aktualności firm stowarzyszonych

Zamieszanie wokół Brexitu negatywne dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2814 (umocnienie złotego o 0,5%). Od poniedziałku do czwartku mieliśmy do czynienia z umocnieniem złotego wspieranym przez spadek światowej awersji do ryzyka odzwierciedlany obniżeniem indeksu VIX. Poprawie nastrojów inwestorów sprzyjało osiągnięcie częściowego porozumienia pomiędzy USA a Chinami. W czwartek do umocnienia złotego przyczyniło się również ogłoszone w czwartek porozumienie Wielkiej Brytanii i UE w sprawie Brexitu. W piątek kurs EURPLN charakteryzował się niską na tle poprzednich dni zmiennością, a publikacje danych o chińskim PKB i krajowej produkcji przemysłowej nie miały istotnego wpływu na rynek.

Ze względu na charakter ubiegłotygodniowego spadku kursu EURPLN związany z obniżeniem globalnej awersji do ryzyka, złoty umacniał się również względem dolara amerykańskiego oraz franka szwajcarskiego. Umocnienie złotego względem dolara było szczególnie wyraźne ze względu na jednoczesny wzrost kursu EURUSD, któremu sprzyjała publikacja serii słabszych od oczekiwań danych z amerykańskiej gospodarki (patrz powyżej). Złoty osłabił się natomiast względem funta brytyjskiego, co wynikało z dalszego spadku kursu EURGBP ze względu na ogłoszone porozumienie pomiędzy UE a Wielką Brytanią w sprawie Brexitu.

Sobotnia decyzja brytyjskiego parlamentu o odłożeniu w czasie głosowania dotyczącego porozumienia z UE w sprawie Brexitu, sygnalizująca nieznaczny wzrost prawdopodobieństwa wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy, jest lekko negatywna dla kursu złotego względem euro. Jednocześnie wszelkie informacje napływające w kolejnych dniach nt. Brexitu będą oddziaływały w kierunku podwyższonej zmienności na rynku walutowym. W tym tygodniu kluczowe dla polskiej waluty będą publikacje wyników badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach (indeksy PMI oraz indeks Ifo dla Niemiec). Nasze prognozy zbliżone są do oczekiwań rynku, tym samym w przypadku ich realizacji dane nie będą miały istotnego wpływu na kurs złotego. Neutralne dla polskiej waluty będą także posiedzenie EBC oraz publikacje danych z Polski (sprzedaż detaliczna, produkcja budowlano-montażowa) i USA (sprzedaż domów na rynku wtórnym, wstępne zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, finalny indeks Uniwersytetu Michigan)

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19