Względna stabilizacja kursu złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,5248 (osłabienie złotego o 0,4%). W zeszłym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach, sytuacja na rynku walutowym pozostawała pod wpływem nastrojów inwestorów kształtowanych przez doniesienia medialne nt. epidemii koronawirusa. Czynnikiem stabilizującym dla rynku były natomiast programy stymulacyjne ogłaszane w najważniejszych światowych gospodarkach (m.in. tzw. „pakiet mamuci” w USA i szczegóły programu PEPP w strefie euro – patrz powyżej). W konsekwencji kurs EURPLN w ubiegłym tygodniu był relatywnie stabilny na tle ostatnich tygodni. Opublikowane w ubiegłym tygodniu dane makroekonomiczne miały ograniczony wpływ na rynek walutowy.

W ubiegłym tygodniu na szczególną uwagę zasługuje również znaczące umocnienie dolara względem euro. Sprzyjało mu zapowiedź FED, zgodnie z którą jest on gotów użyć wszystkich swoich narzędzi aby wesprzeć amerykańską gospodarkę. W efekcie w ubiegłym tygodniu doszło również do umocnienia złotego względem dolara.

Ubiegłotygodniowa decyzja Fitch dotycząca polskiego ratingu jest neutralna dla złotego. Oczekujemy, że w tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach kurs złotego pozostanie pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z epidemią koronawirusa. Kluczowe dla inwestorów będą informacje nt. tempa rozprzestrzeniania się pandemii. Istotne dla złotego mogą być również publikacje indeksów PMI dla przetwórstwa w Chinach i w Polsce. W przypadku realizacji naszych niższych od konsensusu rynkowego prognoz dane mogą przyczynić się do osłabienia kursu polskiej waluty. Dane ze strefy euro (wstępny szacunek inflacji) oraz USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeks ISM dla przetwórstwa, indeks Conference Board) nie spotkają się naszym zdaniem ze znaczącą reakcją rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!