Sytuacja na rynkach bazowych kluczowa dla stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 0,28 (spadek o 2 pb), 5-letnie do zwiększyły się do poziomu 0,56 (wzrost o 3pb), a 10-letnie do 0,90 (wzrost o 3pb). W pierwszej części tygodnia obserwowany był wzrost stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi (Niemcy, USA). Sprzyjały mu napływające dane ze światowej gospodarki (USA, Chiny), wskazujące na wysokie tempo ożywienia gospodarczego w tych krajach. Doniesienia medialne nt. rosnącej liczbie zakażeń koronawirusem w USA, a także decyzja niemieckiego parlamentu o popierająca program luzowania ilościowego prowadzony przez EBC nie miały istotnego wpływu na rynek. Neutralne dla krzywej były także krajowe dane (indeks PMI dla przetwórstwa oraz wstępny szacunek inflacji). W piątek doszło do korekty, co najprawdopodobniej było związane z mniejszą płynnością na rynku pod nieobecność amerykańskich inwestorów ze względu na dzień wolny od pracy w Stanach Zjednoczonych. W ubiegłym tygodniu BGK wyemitował obligacje zapewniające finansowanie wydatków realizowanych z funduszu COVID o wartości 11,9 mld PLN. Emisja miała ograniczony wpływ na krzywą.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą informacje nt. drugiej fali zachorowań i nowych ognisk w USA. Warto odnotować, że nadal nie było wyraźnej reakcji rynków finansowych na silny wzrost zakażeń w USA, co wskazuje w naszej ocenie na wysokie prawdopodobieństwo korekty i spadku rentowności na rynkach bazowych, w konsekwencji obniżenia stawek IRS w Polsce. Uważamy, że zaplanowana na ten tydzień publikacja indeksu ISM poza przetwórstwem w USA będzie neutralna dla rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19