Analizy i badania

Święta w cieniu ryzyka politycznego w Polsce

<p style="text-align: justify;"><strong>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2722 (umocnienie złotego o 2,2%).</strong></p>

>

Złoty podobnie jak inne waluty rynków wschodz?cych przez cały ubiegły tydzień znajdował się w trendzie aprecjacyjnym. Na pocz?tku tygodnia aprecjację złotego wspierała publikacja wyraźnie lepszych od oczekiwań danych nt. produkcji przemysłowej w Chinach. W środę w kierunku umocnienia złotego oddziaływały również nieznacznie słabsze od konsensusu wyniki badań koniunktury (PMI) dla najważniejszych europejskich gospodarek. Pozytywna dla złotego była również zapowiedź FED, iż dalsze zacieśnianie polityki monetarnej w USA będzie stopniowe.

Przez najbliższe dwa tygodnie, z uwagi na okres świ?teczny oczekujemy mniejszej płynności na rynku walutowym. Najważniejszymi odczytami dla kształtowania jego kursu będ? dane z USA (finalny PKB, sprzedaż domów na rynku wtórnym, sprzedaż nowych domów, zamówienia na dobra trwałego użytku, wskaźnik ufności konsumenckiej oraz finalny odczyt Uniwersytetu Michigan). Uważamy jednak, że ich sumaryczny wpływ na kurs złotego będzie ograniczony. Dane nt. koniunktury w chińskim przetwórstwie opublikowane zostan? w pi?tek 1 stycznia (dzień wolny od pracy), dlatego będ? one w naszej ocenie neutralne dla złotego. Czynnikiem, który może oddziaływać w kierunku osłabienia złotego może być ewentualny wzrost ryzyka politycznego w Polsce w wyniku przyjęcia ustawy o zmianie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Wpływ na kurs może mieć również ogłoszenie listy kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej, którzy zostan? wybrani przez Sejm i Senat.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dachser pomaga w walce z COVID-19

DACHSER Air & Sea Logistics przetransportował 3,25 miliona maseczek ochronnych z Meksyku do Niemiec. Następnie DACHSER Road Logistics dostarczył je do...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP