Analizy i badania

Producenci piwa w Polsce – piwna rewolucja trwa, marki własne w odwrocie

<p style="text-align: justify;">Piwo jest zdecydowanie największą spożywczą kategorią FMCG w Polsce – roczna wartość sprzedaży piwa w Polsce to ponad 15,5 miliarda PLN. Piwo sprzedaje się najlepiej, gdy za oknem świeci słońce a temperatura jest wysoka. Dodatkowo, w sprzedaży zwykle pomaga duża impreza sportowa, nawet, jeśli nie odbywa się ona w Polsce. W tym sezonie mamy do czynienia z połączeniem obu tych czynników – wiosna w naszym kraju jest wyjątkowa ciepła, a w Rosji rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wszystko wskazuje na to, że ten sezon będzie dla kategorii najlepszy od lat. Kto na tym zyska najbardziej?</p>

>

Wielka Trójka browarów zagranicznych - Carlsberg Polska, Grupa Żywiec (Heineken), Kompania Piwowarska (Asahi)

Trzech największych graczy na rynku utrzymuje stabilny udział wartościowy w rynku w wysokości niecałych 83%, z delikatn? tendencj? wzrostu udziałów. By cały czas utrzymywać się w czołówce, najwięksi zagraniczni producenci ci?gle obserwuj? rynek i wprowadzaj? nowości, takie jak piwne specjalności, takich jak piwa typu ale albo pszeniczne, oraz piwa bezalkoholowe, czyli segmenty, które rosn? najszybciej. Rekompensuje to straty spowodowane kurcz?cymi się segmentami – mowa tutaj np. o mocnych lagerach.

Polskie browary regionalne

Rodzimi producenci regionalni zwiększyli swój udział w ci?gu ostatnich trzech lat z 10,9% do 12,1%. Ich wyniki s? bardzo różne – jedni trac? udziały, inni zyskuj?. Z jednej strony piwa regionalne wpisuj? się w obserwowany od lat trend rosn?cego zainteresowania produktami regionalnymi. Z drugiej strony, browary regionalne trac? tych konsumentów, którzy poszukuj? nowych doznań smakowych, i wybieraj? piwa rzemieślnicze.

Marki własne

Marki własne s? najbardziej trac?c? grup? wśród producentów piwa w Polsce. Nie pomógł tutaj fakt, że od jakiegoś czasu sieci handlowe staraj? się mitygować ich spadek poprzez wprowadzanie nowych rodzajów piw – takich jak pszeniczne czy smakowe – do portfolio swoich produktów. Udział marek własnych w ci?gu ostatnich dwóch lat spadł z 4,1% do 3,4%, i nic nie wskazuje na to, że te spadki ulegn? zahamowaniu, zwłaszcza w obliczu obowi?zuj?cego od niedawna zakazu handlu w niedziele, który przesun?ł część sprzedaży do małych, otwartych cały tydzień sklepów, a także do stacji benzynowych.

Inni producenci zagraniczni

Poza tak zwan? „wielk? trójk?” koncernów międzynarodowych, inni zagraniczni producenci maj? relatywnie niewielki udział w polskim rynku piwa, osi?gaj?c 1,2% udziału wartościowego w ci?gu ostatnich 12 miesięcy, z tendencj? spadkow?. Polacy przekonali się, że zagraniczne marki nie oznaczaj? automatycznie lepszej jakości, a polskie marki (choć niekoniecznie produkowane przez polskich producentów) zapewniaj? ci?głe pojawianie się na rynku ciekawych nowości. Nie pomaga też fakt, że poza wielk? trójk? zagranicznych browarów, pozostali producenci rzadko maj? swoje przedstawicielstwo w Polsce – najczęściej sprowadzaniem ich produktów zajmuj? się rodzimi dystrybutorzy, b?dź też sieci handlowe, które kupuj? pojedyncze partie zagranicznych produktów w ramach tzw. akcji in-outowych.

Polskie piwa rzemieślnicze

Sprzedaż piw rzemieślniczych w Polsce rozwija się niezwykle szybko, i tylko w ci?gu ostatnich 12 miesięcy ich sprzedaż zwiększyła się o 41%, co i tak oznacza spowolnienie – wcześniej sprzedaż co roku praktycznie podwajała się. Aktualnie piwa rzemieślnicze maj? około półprocentowy udział w całkowitej sprzedaży wartościowej piwa w Polsce. Na pierwszy rzut oka nie wydaje się to dużo, ale trzeba pamiętać, że piwo to zdecydowanie największa spożywcza kategoria FMCG w Polsce, ze sprzedaż? detaliczn? przekraczaj?ca 15,5 mld PLN w 2017 roku. Na rynek cały czas wchodz? nowi producenci, a ci z już ugruntowan? pozycj? aktywnie zwiększaj? swoj? dystrybucję pojawiaj?c się na półkach nie tylko sklepów specjalistycznych czy hipermarketów, ale też dyskontów.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin