Aktualności firm stowarzyszonych

Podziel się podatkiem z niepełnosprawnymi

<p><span><span>TW&Oacute;J 1 % POSTAWI NAS NA NOGI.&nbsp;W Polsce co si&oacute;dma osoba jest niepełnosprawna, to ponad 6 milion&oacute;w. Integracja od 15 lata działa na ich rzecz. - Moim marzeniem jest uczynienie naszego kraju wolnym od barier oraz lęk&oacute;w i negatywnych stereotyp&oacute;w związanych z osobami z niepełnosprawnością &ndash; m&oacute;wi Piotr Pawłowski, Prezes Integracji. </span></span></p>

>

Co roku Integracja obsługuje ponad 10 tys. niepełnosprawnych. Pomaga ich rodzinom i przyjaciołom. „Tuż po skończeniu studiów zapisałem się do biura pośrednictwa pracy prowadzonego przez Centrum Integracja. Stamt?d zostałem skierowany na warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, gdzie nauczyłem się pisać CV i autoprezentacji” - mówi Grzegorz Siekierzyński-Dudek, jeden z beneficjentów fundacji. Po warsztatach znalazł zatrudnienie, dziś pracuje w dziale handlowym jednej z warszawskich firm. Grzegorz od kilku lat jest niewidomy. W tym roku jest jedn? z twarzy kampanii 1%.

Wielu niepełnosprawnych cierpi z powodu swojej samotności, odrzucenia i wyobcowania. Zamknięci w czterech ścianach nie zawsze mog? liczyć na pomoc bliskich. Zostawieni sami sobie nie angażuj? się w życie społeczne, pozostaj?c na jego marginesie. Integracja pomaga niepełnosprawnym wyjść z domu, uwierzyć w siebie, pomaga dostrzec potencjał drzemi?cy w nich samych.

Pomoc, jak? oferuje Integracja ma charakter indywidualny, ale twórcom fundacji zależy przede wszystkim na zmianach systemowych, które przyczyni? się do poprawy jakości życia wszystkich osób z niepełnosprawności?. „Postanowiłem stworzyć Integrację, gdy przekonałem się, jak wiele osób nie potrafi poradzić sobie z własn? niepełnosprawności?, ani odnaleźć swojego miejsca w życiu” – opowiada o pocz?tkach fundacji Piotr Pawłowski, jej założyciel i prezes. Jednym z działań zainicjowanych przez Integrację była kampania parkingowa „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”, której celem było przekonanie kierowców, by nie parkowali na „kopertach”, czyli miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych. Dzięki tej inicjatywie nie maj? oni obecnie problemu ze znalezieniem miejsca przed sklepami, urzędami czy bankami.

Walka o miejsca parkingowe to nie jedyna inicjatywa o charakterze legislacyjnym, któr? realizuje Integracja. W grudniu 2008 r. Piotr Pawłowski przekazał na ręce Premiera RP projekt ustawy antydyskryminacyjnej. Z dokumentem tym wi?zane s? duże nadzieje na poprawę sytuacji osób z niepełnosprawności?. „Niepełnosprawność przestała być społecznym tematem tabu. Uwidoczniły się zjawiska łamania praw osób z niepełnosprawności? w Polsce, a nawet ich dyskryminacje . Wielu jest zepchniętych na margines życia przez bariery architektoniczne, trudny dostęp do informacji, edukacji i rynku pracy” – opowiada o sytuacji niepełnosprawnych Pawłowski, który sam od 16 roku życia porusza się na wózku.

Integracja jako organizacja pożytku publicznego także w tym roku zachęca do przekazywania 1 procenta swojego podatku na rzecz Fundacji. „Ten 1 procent pozwoli nam stan?ć na nogi i wskaże nam drogę” – mówi? twórcy kampanii w imieniu ponad 6 milionowej rzeszy niepełnosprawnych. Już wkrótce ze strony www.integracja.org będzie można pobrać darmowy program do rozliczania PIT.

Fundacja Integracja Nr KRS 0000 144 578

FUNDACJA INTEGRACJA – to organizacja pożytku publicznego, która od 15 lat działa na rzecz osób z niepełnosprawności?. Integracja realizuje liczne kampanie społeczne na rzecz niepełnosprawnych m.in. kampanię parkingow? „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?” oraz inne akcje społeczne: „Niepełnosprawni – normalna sprawa”, „Płytka wyobraźnia to kalectwo”, „Polska bez barier”. Fundacja prowadzi największy serwis informacyjny www.niepełnosprawni.pl, na temat niepełnosprawności, który odwiedza
100 tys. internautów miesięcznie. Wydaje najpopularniejszy bezpłatny magazyn „Integracja” – skierowany do osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i przyjaciół. Jego nakład to 40 tys. egzemplarzy. W pięciu miastach Polski działaj? Centra Integracja (Gdynia, Katowice, Kraków, Warszawa, Zielona Góra), które prowadz? kursy i szkolenia dla osób z niepełnosprawności?, aktywizuj? i pośrednicz? przy poszukiwaniu pracy. Integracja obsługuje również infolinię
0 801 801 015, wydaje ksi?żki, poradniki i przewodniki. Jedn? z wielu inicjatyw Integracji jest ustawa antydyskryminacyjna, która w 2008 r. została przekazana na ręce Premiera RP. Działania Integracji zostały docenione przez jury polskich i międzynarodowych konkursów – Fundacja otrzymała m.in. IPRA Golden Awards 2008, International Business Awards 2008, Effie Awards 2006 oraz 2004.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP