Analizy i badania

Pierwszy szacunek PKB w USA może osłabić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3265 (osłabienie złotego o 0,4%).</p>

>

Od poniedziałku do środy kurs EURPLN był relatywnie stabilny i kształtował się w przedziale 4,29 – 4,31. W czwartek doszło do wyraźnego osłabienia złotego w ślad za deprecjacj? euro względem dolara (patrz poniżej). W pi?tek  doszło do korekty. Liczne krajowe dane (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw), a także jastrzębie wypowiedzi dwóch członków RPP nie miały istotnego wpływu na rynek.

W ubiegłym tygodniu doszło do umocnienia dolara względem euro w reakcji na wyst?pienie prezesa FED J. Powella przed Kongresem, które zostało odebrane przez rynek jako jastrzębie. W efekcie w zeszłym tygodniu złoty osłabił się względem dolara o 0,1%. Polska waluta osłabiła się również względem franka szwajcarskiego (o 1,0%). Złoty umocnił się natomiast wobec funta brytyjskiego (o 0,8%) z uwagi na silny wzrost kursu EURGBP. Osłabienie funta względem euro w znacznym stopniu wynikało ze wzrostu niepewności wokół Brexitu, a także publikacji słabszych od oczekiwań danych o inflacji i sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii.

W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie publikacja wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek. Oczekujemy, że mog? być one lekko pozytywne dla złotego. Negatywny dla złotego może być natomiast pierwszy szacunek PKB w II kw. w USA. Pozostałe liczne dane z USA (wstępne zamówienia na dobra trwałe, finalny indeks Uniwersytetu Michigan, sprzedaż nowych domów oraz sprzedaż domów na rynku wtórnym), a także posiedzenie EBC, nie spotkaj? się w naszej ocenie z reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin