Aktualności firm stowarzyszonych

Grupa Renault i EEM tworzą pierwszą „inteligentną wyspę” na Porto Santo

<p style="text-align: justify;">Grupa Renault, lider na rynku samochodów elektrycznych w Europie, oraz dostawca energii Empresa de Electricidade da Madeira łączą się w celu przyspieszenia przemian energetycznych na portugalskiej wyspie Porto Santo. Ten inteligentny ekosystem elektryczny opiera się na czterech filarach: samochodach elektrycznych, stacjonarnym magazynowaniu energii, inteligentnym ładowaniu i ładowaniu odwracalnym.</p>

>

Grupa Renault, europejski lider na rynku samochodów elektrycznych oraz EEM, Empresa de Electricidade da Madeira, zajmuj?ce się produkcj?, przesyłem i dystrybucj? energii elektrycznej na portugalskich wyspach Maderze i Porto Santo, zapowiadaj? stworzenie inteligentnego ekosystemu elektrycznego na wyspie Porto Santo. Ekosystem ten będzie części? innowacyjnego programu realizowanego na wyspie pod nazw? „Smart Fossil Free Island”, wdrażanego przez władze lokalne z Madery. Celem jest przyspieszenie przemiany energetycznej na wyspie. Zakład energetyczny EEM, odpowiedzialny za projekty energetyczne i dotycz?ce pojazdów elektrycznych w ramach Smart Fossil Free Island, wybrał Grupę Renault na partnera w zakresie rozwi?zań z dziedziny mobilności elektrycznej.

Dzięki wykorzystaniu elektrycznych samochodów, regenerowanych akumulatorów, inteligentnego ładowania oraz ładowania odwracalnego ta premierowa w skali światowej „inteligentna wyspa” ma zwiększyć niezależność energetyczn? obszaru i przyczynić się do rozwoju produkcji energii odnawialnej. Grupa Renault, EEM i ich partnerzy pracuj? już od pocz?tku roku nad projektem, który będzie realizowany przez 18 miesięcy.

„Cieszymy się, że możemy wspólnie z EEM i władzami z Madery stworzyć nowatorski, inteligentny ekosystem elektryczny, pokazuj?c tym samym, że rewolucja elektryczna poprawia nie tylko transport, ale i nasze codzienne życie. Naszym celem jest zbudowanie modelu, który będzie powtarzalny także na innych wyspach, w eko-dzielnicach lub miastach… powodowani wci?ż t? sam? potrzeb? rozwijania na wielk? skalę rozwi?zań z zakresu mobilności elektrycznej dostępnych dla wszystkich” - powiedział Eric Feunteun, dyrektor ds. programu pojazdów elektrycznych i nowych projektów.

Projekt ten świadczy o zaangażowaniu Grupy Renault w partnerstwo prywatno-publiczne w celu tworzenia rozwi?zań zrównoważonej mobilności dla wszystkich, zgodnie ze strategi? grupy, która chce stać się ważnym podmiotem w ekosystemach elektrycznych i dostawc? rozwi?zań z zakresu inteligentnej mobilności dla miast przyszłości.

Przy projektowaniu ekosystemu Grupa Renault chce wykorzystać swoje samochody elektryczne, które s? liderami na rynku europejskim oraz sprawdzone rozwi?zania technologiczne.

Projekt obejmuje trzy części. W pierwszej kolejności 20 mieszkańców Porto Santo, którzy zgłosili się na ochotnika, będzie korzystało z 14 ZOE i 6 Kangoo Z.E do codziennego użytku. Pojazdy te będ? ładowane w sposób inteligentny (smartcharging) w 40 poł?czonych w sieć punktach ładowania prywatnych lub publicznych, rozmieszczonych na wyspie przez EEM i Renault.

Do końca tego roku zostanie zwiększona funkcjonalność systemu. Samochody będ? w stanie dostarczać energię elektryczn? w chwilach szczytowego poboru mocy. Nie tylko będ? ładowały się w sposób inteligentny, ale będ? mogły również służyć do czasowego magazynowania energii.

Ponadto regenerowane akumulatory pochodz?ce z samochodów elektrycznych Renault będ? wykorzystywane do czasowego magazynowana energii wytwarzanej przez elektrownie słoneczne i wiatrowe na Porto Santo. Energia będzie magazynowana bezpośrednio po wytworzeniu,
a następnie wprowadzana do sieci na potrzeby lokalne. Część tych akumulatorów pochodzi z wyspy Madery. Grupa Renault pokazuje w ten sposób po raz pierwszy, że potrafi wykorzystywać regenerowane akumulatory w ramach lokalnego ekosystemu.

Ścisła współpraca z partnerami  

Jako pionier i lider mobilności elektrycznej w Europie Grupa Renault wykracza poza swoj? rolę producenta samochodów i, wraz ze swymi partnerami, staje się aktywnym podmiotem inteligentnych ekosystemów elektrycznych. W ramach projektu Porto Santo Grupa Renault nawi?zała współpracę z różnymi podmiotami z sektora energetycznego: Bouygues Energies et Services, The Mobility House oraz ABB.

***

Inteligentny ekosystem elektryczny

Inteligentne ładowanie, albo inaczej smartcharging, dostosowuje ładowanie pojazdu do potrzeb użytkownika oraz do podaży energii elektrycznej w sieci. Ładowanie odbywa się w maksymalnym stopniu w okresach, w których podaż energii elektrycznej przewyższa zapotrzebowanie, zwłaszcza w chwilach szczytowej produkcji energii odnawialnej. Ładowanie zostaje przerwane, kiedy zapotrzebowanie jest wyższe niż podaż w ramach danej sieci. Sieć elektryczna optymalizuje w ten sposób dostawy lokalnej energii odnawialnej.

Dzięki ładowaniu odwróconemu, samochody mog? wprowadzać energię elektryczn? z powrotem do sieci w chwilach szczytowego zapotrzebowania. Zatem nie tylko będ? ładowane w sposób inteligentny, ale także będ? mogły służyć do czasowego magazynowania energii.

Nawet po wycofaniu z użytkowania w samochodzie akumulator trakcyjny zachowuje duż? pojemność. Renault może je wykorzystać w środowisku mniej wymagaj?cym, jako stacjonarne jednostki magazynuj?ce energię. Daj?c akumulatorom drugie życie, Renault może dziś odpowiedzieć na cały szereg wyzwań zwi?zanych z magazynowaniem energii: od domów jednorodzinnych po budynki biurowe, przemysłowe lub uniwersyteckie, przez najróżniejsze budynki mieszkalne po punkty ładowania pojazdów elektrycznych.

Kontakt prasowy:

Astrid DE LATUDE
+33 (0)1 76 83 18 84
astrid.de-latude@renault.com

Céline FARISSIER
+33 (0)1 76 84 32 83
celine.farissier@renault.com

GROUPE RENAULT
PRESS OFFICE
Tel.: +33 (0) 1 76 84 63 36
renault.media@renault.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin