Aktualności firm stowarzyszonych

Znamy „Liderów ESG”: Dominika Bettman z nagrodą “Wizjonerka Zielonej Transformacji” i 9 firm na podium

W I edycji konkursu “Liderzy ESG” nominowanych było niemal 100 przedsiębiorstw i ponad 20 osób fizycznych. Nagrody zostały przyznane 9 firmom w trzech głównych kategoriach: Strategia, Innowacja oraz Program edukacyjny. Wyróżniona została także Dominika Bettman - wkrótce obejmująca funkcję prezeski Microsoft w Polsce - jako osoba, która podjęła szczególne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ma istotny wpływ na obszar ochrony środowiska i zasobów naturalnych, w ramach kategorii Wizjonerka/Wizjoner Zielonej Transformacji. O wyborze laureatów zdecydowała kapituła konkursu złożona z ekspertów w dziedzinie ESG, rynków finansowych, nauki i biznesu.

Organizatorami konkursu są NN Investment Partners TFI, GPW oraz PwC, partnerem strategicznym UN Global Compact Network Poland, partnerami Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK), Konfederacja Lewiatan, Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz Związek Banków Polskich (ZBP). Konkurs “Liderzy ESG” kierowany jest do przedsiębiorstw realizujących wyróżniającą się strategię ESG, oferujących innowacyjne produkty i usługi pozytywnie oddziałujące na środowisko, a także prowadzących skuteczne kampanie informacyjne i promocyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Nagrody zostały przyznane w trzech głównych kategoriach: Strategia, Innowacja oraz Program edukacyjny. Osoba, która podjęła szczególne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ma istotny wpływ na obszar ochrony środowiska i zasobów naturalnych, została wyróżniona w ramach kategorii Wizjonerka/Wizjoner Zielonej Transformacji. Poniżej lista laureatów konkursu “Liderzy ESG”:

Program Edukacyjny w obszarze ESG:

Velvet CARE Sp. z o.o.

Liderzy ESG 2021

Nagroda Diamentowa

Saint-Gobain w Polsce

Liderzy ESG 2021

Nagroda Złota

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Liderzy ESG 2021

Nagroda Srebrna

Innowacja w obszarze ESG:

Grupa Kapitałowa PKP Energetyka

Liderzy ESG 2021

Nagroda Diamentowa

Contec S.A.

Liderzy ESG 2021

Nagroda Złota

Żabka Polska sp. z o.o.

Liderzy ESG 2021

Nagroda Srebrna

Vertigo Farms

Liderzy ESG 2021

Wyróżnienie

Strategia ESG:

CIECH S.A.

Liderzy ESG 2021

Nagroda Diamentowa

Lidl Polska

Liderzy ESG 2021

Nagroda Złota

Grupa Kapitałowa PKP Energetyka

Liderzy ESG 2021

Nagroda Srebrna

Wizjonerka Zielonej Transformacji:

Dominika Bettman

Liderzy ESG 2021

Wizjonerka Zielonej Transformacji

“Wybór 9-ciu laureatów nie był łatwy. Jakość zgłoszeń pokazuje, że firmy coraz więcej robią w kierunku zrównoważonego rozwoju. Jednak powinniśmy pamiętać, że za sukcesem organizacji stoją ludzie – to oni zmienią rzeczywistość. Stąd też zdecydowaliśmy o stworzeniu kategorii „Wizjoner/Wizjonerka Zielonej Transformacji”. Wyróżniliśmy Dominikę Bettman, która od wielu lat swoimi działaniami udowadnia, że dzięki technologiom można zmienić świat na lepsze” - mówi Krzysztof Szułdrzyński, partner PwC Polska.

O wyborze laureatów zdecydowała kapituła konkursu złożona z ekspertów w dziedzinie ESG, rynków finansowych, nauki i biznesu. W jej skład weszli:

 • Robert Bohynik, CFA, Wiceprezes Zarządu NN Investment Partners TFI;
 • dr Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Elisabetta Falcetti, Dyrektor na Europę Środkową i Kraje Bałtyckie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR);
 • Krzysztof Jedlak, Redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej;
 • Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich;
 • Barbara Nowakowska, Dyrektor Zarządzająca, PSIK;
 • Izabela Olszewska, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie;
 • dr Monika Sady, Adiunkt w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;
 • Krzysztof Szułdrzyński, Partner PwC Polska;
 • Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan;
 • Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

“Za nami pierwsza edycja „Liderów ESG”. Patrząc na liczbę zgłoszeń nasuwa się jeden wniosek - polskie firmy i instytucje chcą być odpowiedzialne. Tytuł „Lidera ESG” jest potwierdzeniem olbrzymiej pracy, jaką część z nich już wykonała w tym kierunku. Jestem pewna, że to dopiero początek pozytywnej zmiany i z roku na rok zainteresowanie tematyką ESG w Polsce będzie coraz większe” – mówi Małgorzata Barska, prezes NN Investment Partners TFI.

ESG (z ang. Environmental, Social, Governance) obejmuje kwestie związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Akronim ten szczególnym zainteresowaniem cieszy się od 2015 r. po opublikowaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Obowiązek raportowania zagadnień ESG przez wszystkie spółki mające powyżej 250 pracowników (bez względu na branżę), wejdzie w życie już od 2023 roku.

“Poznaliśmy laureatów i wyróżnionych w pierwszej edycji konkursu Liderzy ESG. ESG to niewątpliwie jeden z najważniejszych trendów na rynkach finansowych, dlatego też z myślą o spółkach giełdowych, które chcą podążać za szybko rozwijającym się rynkiem i rosnącymi potrzebami inwestorów w kontekście odpowiedzialności społecznej i środowiskowej zorganizowaliśmy Konkurs Liderzy ESG. Jesteśmy przekonani, że takie inicjatywy zwracają uwagę no to, jak ważne jest  uwzględnienie w działalności przedsiębiorstw kryteriów ESG i jak istotne jest rzetelne raportowania danych niefinansowym” – powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Czynniki niefinansowe stają się coraz ważniejsze dla pracowników, klientów, dostawców i kontrahentów. Uwzględnianie elementów ESG w strategii firmy zwiększa również możliwości finansowania. Jak pokazuje badanie PwC "Zielone finanse po polsku", 12 z 14 badanych banków uwzględnia ryzyka klimatyczne i środowiskowe w procesach kredytowych, głównie dla wybranych branż i sektorów. Z badania PwC, "ESG - Miecz Damoklesa czy szansa na strategiczną zmianę?" wynika, że 29% inwestorów obniżyłoby wycenę lub wycofałoby się z inwestycji, jeśli ryzyka ESG byłyby zbyt wysokie. Zdobycie tytułu "Lidera ESG" potwierdza, że firma jest nastawiona na zrównoważony rozwój i rzetelną współpracę, a to może przyczynić się do wzmocnienia wiarygodności w oczach interesariuszy.

 
   

Informacje o PwC

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 155 krajach. Zatrudniamy ponad 284 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

O NN Investment Partners TFI S.A.

NN Investment Partners TFI już od ponad 20 lat pomnaża pieniądze klientów indywidualnych, firm i instytucji. Jesteśmy drugim co do wielkości TFI na polskim rynku pod względem wartości aktywów funduszy dla szerokiego grona inwestorów. Obsługujemy ok. 500 tysięcy klientów oferując im nie tylko fundusze, ale również produkty emerytalne oraz rozwiązania inwestycyjne szyte na miarę. Jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy NN, z sukcesem łączymy globalną i lokalną ekspertyzę.

Informacje o GPW

Historia giełdy

12 kwietnia 1991 r. ówcześni Ministrowie Przekształceń Własnościowych i Finansów podpisali akt założycielski spółki akcyjnej „Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” Cztery dni później, w dniu sesji inauguracyjnej GPW handlowano akcjami pięciu spółek, a obrót wyniósł 1990 zł. Od 2018 r. GPW klasyfikowana jest przez agencję FTSE Russell jako jeden z 25 rynków rozwiniętych. Historia rynku kapitałowego na ziemiach polskich sięga początku XIX w. Pierwsza w Polsce i jedna z niewielu w Europie Giełda Kupiecka, powstała w Warszawie 2 maja 1817 r, wkrótce stała się największym rynkiem carskiej Rosji, odpowiedzialnym za 5-6% światowego obrotu papierami wartościowymi. Prężna giełda, odpowiadająca za 90% krajowego obrotu działała też w okresie międzywojennym w Warszawie. Po okresie PRL-u i gospodarki planowanej, ponowny rozwój polskiego rynku kapitałowego był możliwy dopiero w 1989 r., wraz z transformacją ustrojową i gospodarczą.

Giełda dzisiaj

W listopadzie 2021 r. średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku GPW wyniosła 1 488,0 mln zł. Na koniec listopada br. na Głównym Rynku notowane były akcje 426 firm (379 krajowych i 47 zagranicznych), natomiast na parkiecie NewConnect 378 spółki (374 krajowych i 4 zagraniczne). W zeszłym roku Grupa Kapitałowa GPW wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 403,8 mln zł i jeden z najwyższych w swojej historii zysk netto, który przekroczył 151 mln zł. Według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych, w 2020 r. GPW zajęła I miejsce w Europie pod względem procentowego wzrostu obrotów akcjami i III miejsce pod kątem wartości ofert pierwotnych. Pod koniec 2020 r. GPW była też II rynkiem w Europie pod względem płynności oraz osiągnęła status światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev.

Pozycja GPW w regionie

GPW jest liderem wśród giełd Europy Środkowo-Wschodniej, pod względem liczby notowanych spółek i łącznej kapitalizacji spółek krajowych. Udział GPW w obrocie akcjami na giełdach regionu wynosi 81%. GPW przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza oraz aspiruje do roli regionalnego hubu dla młodych spółek technologicznych o ogromny potencjale, tzw. jednorożców. Obecnie trwają negocjacje w sprawie przejęcia większościowego pakietu akcji Giełdy w Armenii przez GPW.

***

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!