Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Zmiany globalnej awersji do ryzyka kluczowe dla kursu złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,7779 (osłabienie złotego o 1,9%). W ubiegłym tygodniu złoty tracił na wartości, czemu sprzyjały nasilające się obawy inwestorów o wystąpienie recesji w Europie. Dodatkowo, mniejsza od oczekiwań podwyżka stóp procentowych przez RPP (patrz powyżej) oddziaływała w kierunku osłabienia złotego. W czwartek, po ogłoszeniu decyzji RPP, kurs złotego przejściowo przekroczył granicę 4,80. Poziom ten był również testowany w piątek. Konferencja prezesa NBP oddziaływała w kierunku podwyższonej zmienności kursu EURPLN.

W ubiegłym tygodniu ze względu na wzrost światowej awersji do ryzyka doszło również do dalszego spadku kursu EURUSD. W konsekwencji w piątek rynek testował parytet dolara względem euro (kurs EURUSD równy 1,00), jednak po południu obserwowaliśmy korektę i ponowne umocnienie euro. Niemniej jednak, kurs EURUSD osiągnął w ubiegłym tygodniu najniższy poziom od końca 2002 r. Biorąc pod uwagę  kształtowanie się kursów EURUSD i EURPLN, kurs USDPLN osiągnął w ubiegłym tygodniu najwyższy poziom w dostępnej historii szeregu.

W tym tygodniu istotnym czynnikiem determinującym kurs polskiej waluty pozostaną zmiany globalnej awersji do ryzyka i oczekiwania rynkowe na wystąpienie recesji w Europie. W weekend władze Kanady wydały zgodę na odesłanie turbiny do gazociągu Nord Stream 1 do Rosji, co może oddziaływać w kierunku zmniejszenia obaw rynkowych o odcięcie dostaw gazu do Niemiec (patrz powyżej) i być pozytywne dla kursu złotego. Dane z Chin (PKB, bilans handlowy, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inwestycje w aglomeracjach miejskich) będą naszym zdaniem oddziaływać w kierunku lekkiego umocnienia złotego. Uważamy, że neutralne dla złotego będą dane z Polski (inflacja, bilans płatniczy) oraz dane z USA (inflacja sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!