Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Złoty powoli odrabia straty

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,7825 (umocnienie złotego o 2,1%). Na początku tygodnia mieliśmy do czynienia z kontynuacją osłabienia złotego zapoczątkowanego przez wybuch wojny w Ukrainie. W konsekwencji kurs EURPLN wzrósł w poniedziałek do 5,00 osiągając w ten sposób najwyższy poziom w historii. Kolejne dni przyniosły wyraźną korektę i umocnienie złotego. Sprzyjało mu obniżenie światowej awersji do ryzyka odzwierciedlane spadkiem indeksu VIX. Większy apetyt na ryzykowne aktywa wynikał z uspokojenia sytuacji na rynkach finansowych po początkowym szoku związanym z wybuchem wojny w Ukrainie i serią sankcji nałożonych przez kraje Zachodu na Rosję. Wtorkowa decyzja RPP o podwyżce stóp procentowych o 75pb doprowadziła do przejściowego osłabienia złotego. Wskazuje to, że część inwestorów oczekiwała większej skali zacieśnienia polityki pieniężnej.

Ze względu na wyższy popyt na ryzykowne aktywa w ubiegłym tygodniu mieliśmy również do czynienia z odpływem kapitału z tzw. bezpiecznych przystani, co znalazło odzwierciedlenie m.in. we wzroście kursu EURUSD i EURCHF. W tym tygodniu złoty pozostawać będzie pod wpływem wojny w Ukrainie. Istotna dla złotego będzie również publikacja krajowych danych o inflacji. W przypadku realizacji naszej niższej od konsensusu rynkowego prognozy publikacja ta może doprowadzić do lekkiego osłabienia złotego. Przeciwny wpływ może mieć natomiast zaplanowana na ten tydzień publikacja krajowych danych o produkcji przemysłowej. Uważamy, że środowe posiedzenie FOMC będzie sprzyjać podwyższonej zmienności kursu złotego. Pozostałe dane z polskiej i światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!