Analizy i badania

Złoty pod wpływem zmian globalnej awersji do ryzyka

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,3127 (umocnienie złotego o 0,8%).</p>

>

Przez cały tydzień złoty kształtował się zgodnie ze zmianami poziomu globalnej awersji do ryzyka obrazowanej indeksem VIX. W poniedziałek mieliśmy do czynienia z umocnieniem złotego ze względu na poprawę nastrojów na rynkach po publikacji lepszych od oczekiwań danych o bilansie handlowym Niemczech. We wtorek tendencja ta uległa odwróceniu i złoty zacz?ł tracić względem euro. Osłabienie polskiej waluty było zwi?zane z pogorszeniem nastrojów rynkowych ze względu na zapowiedzi wprowadzenia przez USA ceł na import z Chin o wartości 200 mld USD. Deprecjacji polskiej waluty sprzyjało również gołębie nastawienie członków Rady Polityki Pieniężnej. W czwartek i pi?tek, wraz ze wzrostem apetytu na ryzyko, złoty ponownie się umacniał. Ze względu na istotny wpływ światowych czynników na kształtowanie się kursu złotego w ubiegłym tygodniu, podobne tendencje jak w przypadku kursu EURPLN, mogliśmy również zaobserwować w przypadku kursów USDPLN, CHFPLN i GBPPLN.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będ? zaplanowane na wtorek i środę wyst?pienia prezesa FED J. Powella przed Kongresem. Uważamy, że jego wypowiedzi mog? oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty. Naszym zdaniem publikacje licznych danych z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, pozwolenia na budowę, liczba rozpoczętych budów, wskaźniki Philadelphia FED i NY Empire State) pozostan? w cieniu wyst?pień J. Powella, a ich sumaryczny wpływ na kurs złotego będzie ograniczony. Istotna dla polskiej waluty będzie natomiast publikacja krajowych danych o produkcji przemysłowej, która w naszej ocenie może doprowadzić do jej aprecjacji. Pozostałe dane z kraju (bilans płatniczy, zatrudnienie i wynagrodzenia, sprzedaż detaliczna) będ? naszym zdaniem neutralne dla złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!