Analizy i badania

Złoty częściowo odrobił straty sprzed dwóch tygodni

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,3549 (umocnienie złotego o 0,4%).</p>

>

W poniedziałek złoty kontynuował swoj? deprecjację względem euro zwi?zan? ze wzrostem światowej awersji do ryzyka. W efekcie kurs EURPLN wzrósł powyżej 4,41 osi?gaj?cy tym samym najwyższy poziom od pocz?tku stycznia 2017 r. Wysoki kurs EURPLN, przy jednoczesnym wzroście apetytu na ryzyko, sprzyjał zwiększonemu popytowi zagranicznemu na polsk? walutę. W efekcie od wtorku obserwowana była korekta i stopniowe umocnienie złotego. W pi?tek rano polska waluta nieznacznie traciła na wartości, lecz opublikowane po południu dane z amerykańskiego rynku pracy, które wbrew oczekiwaniom rynku wskazały na wzrost stopy bezrobocia, doprowadziły do jej umocnienia.

Z uwagi na umocnienie złotego względem euro, złoty zyskiwał również względem innych głównych walut. W efekcie w ubiegłym tygodniu polska waluta umocniła się względem dolara amerykańskiego (o 0,9%), franka szwajcarskiego (o 0,8%) oraz funta brytyjskiego (o 0,5%).

Uważamy, że w tym tygodniu kurs złotego pozostanie pod wpływem nastrojów globalnych, determinowanych przez działania protekcjonistyczne w światowym handlu. Ubiegłotygodniowe wypowiedzi D. Trumpa (patrz powyżej) wskazuj? na wysokie prawdopodobieństwo ich eskalacji, co byłoby negatywne dla polskiej waluty. Zaplanowane na środę posiedzenie RPP nie będzie miało w naszej ocenie istotnego wpływ na kurs złotego. Neutralne dla polskiej waluty będ? również dane z USA (inflacja CPI i wstępny indeks Uniwersytetu Michigan), a także dane nt. bilansu handlowego w Chinach.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!