Podsumowanie wydarzeń

Zielona ścieżka rozwoju - Zielony Blok GDF Suez

<p style="text-align: justify;">Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł w procesie produkcji energii – to założenie, które od lat towarzyszy polityce energetycznej GDF SUEZ Energia Polska S.A. Uruchomiony pod koniec 2012 roku Zielony Blok potwierdza zaangażowanie firmy w „zielone” projekty i pozwala jej budować silną pozycję na rynku OZE w Polsce.</p>

>

– Jesteśmy aktywnym inwestorem polskiego rynku energetycznego, dzięki czemu systematycznie rozwijamy nasz? działalność i wyznaczamy wartości w branży – tłumaczy Grzegorz Górski, prezes GDF SUEZ Energia Polska S.A. (GSEP). Słowa Górskiego znajduj? potwierdzenie w konsekwentnie realizowanych przez firmę projektach, z czego Zielony Blok stanowi kluczow? inwestycję Grupy w Polsce. – Działaj?c aktywnie w sektorze energii odnawialnej, Polska zasługuje na nasz? najwyższ? uwagę, bo w pewien sposób „przewiduje” priorytety, które GDF SUEZ wyznacza sobie do realizacji w Europie – zauważa Jean-François Cirelli, wiceprezes GDF SUEZ.

Biomasa zamiast węgla – przyszłość energetyki

Budowa Zielonego Bloku ruszyła w 2010 roku. Głównym motywem do przyjęcia projektu tej przełomowej dla energetyki inwestycji, było zastosowanie się do wydanego przez Ministra Gospodarki rozporz?dzenia w sprawie zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w procesie produkcji pr?du w Polsce. Chodziło o ograniczanie spalania węgla i zastępowanie go biomas? jako nowoczesnym, ekologicznym paliwem. Chc?c realizować ministerialne wytyczne i zwiększać bezpieczeństwo energetyczne kraju, GDF SUEZ Energia Polska S.A. postanowiła wybudować w Połańcu Zielony Blok – pierwszy największy tego typu kocioł energetyczny na świecie, opalany wył?cznie biomas?.

Innowacyjny projekt GDF SUEZ

Zielony Blok to nowatorski projekt Grupy GDF SUEZ. To pierwsza na świecie inwestycja w kocioł cieplny, zdolny do opalania biomasy zrealizowany na tak? skalę. W procesie produkcji energii w nowoczesnym bloku w Połańcu udział bierze głównie biomasa argo (pochodzenia rolniczego, np. pestki, słoma, łupiny słonecznika) oraz zrębki drzewne. Produkcja energii w  Zielonym Bloku przekracza 1,2 Twh na rok i daje możliwość dostarczenia energii do 600 000 gospodarstw domowych. Inwestycja pozwala na znaczne ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery, a innowacje technologiczne wykorzystane w konstrukcji kotła sprawiaj?, że zmniejszeniu ulega zużycie energii zwi?zane z obsług? biomasy, co zapewnia Zielonemu Blokowi wyższ? sprawność działania.

Zielone inwestycje strategicznym celem

Zielona droga GDF SUEZ Energii Polska S.A. nie zaczęła się jednak dopiero przy okazji budowy Zielonego Bloku. Proekologiczne działania firma podjęła 10 lat temu, uruchamiaj?c w Elektrowni Połaniec współspalanie biomasy z węglem. W dalszej kolejności przyszedł czas na realizację projektów wiatrowych (2010). Równocześnie ruszyła budowa Zielonego Bloku – największego na świecie kotła energetycznego opalanego wył?cznie biomas?. Konsekwentnie realizowana polityka ekologiczna przyniosła firmie tytuł lidera rynku energii odnawialnej w Polsce. – Bior?c pod uwagę ilość możliwej do wyprodukowania energii ze źródeł odnawialnych, tytuł zielonego lidera znajduje się dziś w naszych rękach. Jesteśmy z tego dumni, ale czujemy dalsz? chęć i potrzebę inwestowania w odnawialne źródła energii – przekonuje prezes Grzegorz Górski.

Kolejne „zielone” projekty realizowane przez GSEP pozwol? na jeszcze większ? redukcję emisji szkodliwych gazów do atmosfery, zwiększenie produkcji czystej energii, podniesienie bezpieczeństwa energetycznego kraju i ograniczenie szkód w środowisku naturalnym. Energia z odnawialnych źródeł to szansa na zmniejszenie ilości produkowanych odpadów i oszczędzanie wyczerpuj?cych się zasobów naturalnych. W działania firmy wpisany jest bowiem szacunek do środowiska naturalnego, traktowanego jak dziedzictwo, które należy chronić.

GDF SUEZ zostało nominowane przez CCIFP do konkursu Investment of the Year organizowanego przez Warsaw Business Journal w kategorii "Duża Inwestycja"

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!