Analizy i badania

Wzrost stawek IRS w ślad za rynkiem niemieckim

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 1,86, 5-letnie zwiększyły się do 2,35 (wzrost o 5pb), a 10-letnie do poziomu 2,82 (wzrost o 5pb).</p>

>

Opublikowana w pi?tek dwa tygodnie temu decyzja S&P o utrzymaniu dotychczasowego ratingu Polski przy jednoczesnej zmianie jego perspektywy ze stabilnej na pozytywn? nie miała istotnego wpływu na stawki IRS, które w ubiegłym tygodniu rosły w ślad za rynkiem niemieckim. Zmienności stawek IRS nie sprzyjała również utrzymuj?ca się relatywnie niewielka płynność na krajowym rynku. Krajowe dane o produkcji przemysłowej oraz zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w polskim sektorze przedsiębiorstw nie miały istotnego wpływu na krzyw?. Pi?tkowa gołębia wypowiedź M. Draghiego (patrz powyżej) miała ograniczony wpływ na stawki IRS.  

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będ? wyniki badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach (wstępne indeksy PMI oraz indeks Ifo). W przypadku realizacji naszych niższych od oczekiwań rynku prognoz, dane mog? być lekko negatywne dla stawek IRS. W kierunku podwyższonej zmienności stawek IRS może oddziaływać zaplanowane na czwartek posiedzenie EBC. Ograniczony wpływ na krzyw? będ? miały naszym zdaniem natomiast liczne dane z USA (pierwszy szacunek PKB w I kw., wstępne zamówienia na dobra trwałego użytku, indeks Conference Board, sprzedaż nowych domów  i sprzedaż domów na rynku wtórnym). Bez większego znaczenia dla stawek IRS będ? w naszej ocenie również dzisiejsze dane o krajowej sprzedaży detalicznej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!