Analizy i badania

Wzrost ryzyka politycznego we Włoszech negatywny dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3114 (osłabienie złotego o 0,3%).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień obserwowana była podwyższona awersja do ryzyka wśród inwestorów. Znalazło to odzwierciedlenie w umocnieniu dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego względem euro oraz osłabieniu złotego. Pogorszenie nastrojów rynkowych wynikało m.in. z wzrostu ryzyka politycznego we Włoszech, odwołania szczytu USA-Korea Północna przez D. Trumpa, wyrażenia niezadowolenia przez prezydenta USA z ostatnich rozmów z Chinami w sprawie handlu, jak również planów wprowadzenia ceł na import samochodów do USA. Tym samym, z uwagi na jednoczesny wzrost kursu EURPLN i spadek kursów EURUSD oraz EURCHF, złoty w ubiegłym tygodniu najsilniej tracił na wartości względem franka szwajcarskiego (osłabienie złotego o 2,1%) i dolara amerykańskiego (o 1,3%).

W tym tygodniu w kierunku osłabienia złotego względem euro będzie oddziaływał wzrost ryzyka politycznego we Włoszech (patrz powyżej). Dzisiaj oczekujemy niskich obrotów na rynku walutowym z uwagi na dzień wolny w USA. Uważamy, że publikacja struktury PKB w I kw. w Polsce nie spotka się z istotn? reakcj? rynkow?. Dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, drugi szacunek PKB, indeksy Conference Board i ISM w przetwórstwie) oraz Chin (indeksy PMI dla przetwórstwa) będ? miały naszym zdaniem ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty. Do lekkiego osłabienia złotego mog? przyczynić się natomiast publikacje wyników badania koniunktury (PMI) w polskim przetwórstwie, a także danych o inflacji w Polsce i strefie euro.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!