Analizy i badania

Wystąpienia J. Yellen mogą podwyższyć zmienność na polskim rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich zwiększyły się do poziomu 2,22 (wzrost o 4pb), obligacji 5- letnich do poziomu 3,155 (wzrost o 5pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,833 (wzrost o 6pb).</p>

>

W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z relatywn? stabilizacj? cen polskich obligacji czemu sprzyjał ubogi kalendarz wydarzeń makroekonomicznych. Komunikat po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP A. Glapińskiego na konferencji prasowej po posiedzeniu miały ograniczony wpływ na polski rynek długu. W czwartek i w pi?tek na długim końcu krzywej dochodowości widoczny był nieznaczny wzrost rentowności polskich obligacji w ślad za obligacjami amerykańskimi. W naszej ocenie w znacznym stopniu wynikało to z wyższego popytu na amerykańskie obligacje ze strony inwestorów, którzy uznali, że rynek zbyt słabo wycenia podwyżki stóp w USA. Wsparcie dla takiej oceny  stanowi wzrost stawek amerykańskich kontraktów FRA widoczny m.in. w przypadku kontraktów 8x11 i 9x12.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? krajowe dane o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej oraz inflacji. Oczekujemy, że będ? one ł?cznie oddziaływać w kierunku spadku rentowności polskich obligacji. Pozostałe krajowe dane (bilans płatniczy oraz zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) nie będ? miały istotnego wpływu na polski rynek długu. We wtorek i w środę oczekujemy podwyższonej zmienności cen polskich obligacji z uwagi na wyst?pienia szefowej FED J. Yellen. Zagregowany wpływ licznych danych z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, a także indeksy NY Empire State oraz Philadelphia FED) na ceny polskiego długu będzie ograniczony. Neutralne dla rentowności polskich obligacji będ? w naszej ocenie również dane nt. PKB w strefie euro, w tym w Niemczech.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Jak zmienia się język

Warsztaty online z BALAJCZA Wtorek, 1 lutego 2022 r. godz. 11:00-12:00 Język jest tworem społecznym i to właśnie dzięki temu podlega zmianom. W XXI...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!