Analizy i badania

Wypowiedzi A. Glapińskiego osłabiły złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN nie zmienił się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniósł 4,1911.</p>

>

W pierwszej połowie ubiegłego tygodnia kurs EURPLN był relatywnie stabilny i oscylował wokół poziomu 4,19. W środę doszło do wyraźnego osłabienia złotego (o ok. 0,6%) w reakcji na bardzo gołębi wydźwięk konferencji prasowej po posiedzeniu RPP. W czwartek doszło do nieznacznej korekty. Konferencja po posiedzeniu EBC miała ograniczony wpływ na rynek. Opublikowane w pi?tek dane z amerykańskiego rynku pracy doprowadziły do podwyższonej zmienności kursu złotego.

W ubiegłym tygodniu złoty zyskiwał nieznacznie względem franka szwajcarskiego. Wynikało to z silniejszego wzrostu kursu EURCHF niż kursu EURPLN. Umocnienie euro względem franka szwajcarskiego wynikało z rosn?cych oczekiwań inwestorów na normalizację polityki monetarnej w strefie euro, które zostały dodatkowo wzmocnione przez jastrzębi wydźwięk komunikatu po posiedzeniu EBC.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla złotego będzie zaplanowana na czwartek publikacja danych o krajowej inflacji. Uważamy, że będzie ona lekko negatywna dla kursu polskiej waluty. Pozostałe dane z Polski (zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw oraz saldo na rachunku obrotów bież?cych) będ? miały naszym zdaniem ograniczony wpływ na kurs złotego. Neutralne dla złotego będ? w naszej ocenie również liczne dane z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, indeksy NY Empire State i Philadelphia FED oraz wstępny indeks Uniwersytetu Michigan), a także dane z Chin (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna oraz inwestycje w aglomeracjach miejskich).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!