Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wyniki wyborów prezydenckich w USA pozytywne dla kursu złotego

W chwili pisania tekstu nie wszystkie stany skończyły liczyć głosy w wyborach prezydenckich USA. Niemniej jednak J. Biden zdążył zdobyć już 284 głosów elektorskich, co oznacza, że zostanie on prezydentem. Ostateczne wyniki poznamy najprawdopodobniej w ciągu kilku dni.

Sztab D. Trumpa złożył pozwy w kilku stanach wzywające do wstrzymania liczenia głosów powołując się na rzekome nieprawidłowości w procesie wyborczym. Rozpatrzenie wszystkich pozwów zajmie kilka dni lub tygodni. Na podstawie dostępnych informacji nie sądzimy, że mogłyby one doprowadzić do unieważnienia wyborów. Ostateczne wyniki wyborów do Kongresu nie są jeszcze znane, chociaż realizacja scenariusza, w którym Republikanie utrzymają kontrolę w senacie jest wysoce prawdopodobna. Ostateczne wyniki poznamy dopiero na początku stycznia, gdyż konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury wyborów w Georgii. Tym samym do obsadzenia pozostają dwa miejsca w senacie przypadających na ten stan.

Bazując na obecnych wynikach, Republikanie uzyskali 50 miejsc w senacie, a Demokraci 48 miejsc. Oznacza to, że Demokraci musieliby wygrać drugą rundę wyborów w Georgii, aby osiągnąć zbilansowany senat z rozkładem miejsc 50-50. Wówczas wiceprezydent posiadałby rozstrzygający głos w senacie. Obecnie kandydaci republikańscy uważani są za faworytów w wyborach na pozostałe dwa miejsca w senacie, więc prawdopodobnie ta partia zachowa większość w senacie. Nie można jednak wykluczyć scenariusza, w którym kontrola w senacie zostanie przejęta przez Demokratów.

Brak materializacji scenariusza tzw. niebieskiej fali (jednoczesnego zwycięstwa Demokratów w Senacie i wyborach prezydenckich) będzie miał ważne implikacje dla perspektyw gospodarczych i rynkowych w USA. Chociaż nadal oczekujemy, że ostatecznie pakiet fiskalny zostanie uchwalony, jego rozmiar i termin wprowadzenia są obecnie trudne do przewidzenia. Jeśli ostateczne wyniki wyborów w USA będą spójne ze stanem obecnym, tj. prezydentem zostanie J. Biden, a kontrolę w senacie utrzymają Republikanie, to można oczekiwać mniejszego pakietu fiskalnego od wcześniejszych propozycji Demokratów (tj. 2,2 bilionów dolarów). J. Biden miałby również trudności z przeforsowaniem niektórych ze swoich wcześniejszych obietnic wyborczych, np. podwyżek podatków dla firm, czy też nałożenia regulacji na firmy z branży technologicznej.

Uważamy, że rozstrzygnięcie wyborów prezydenckich w USA będzie sprzyjało umocnieniu polskiej waluty. Oczekujemy, że przed końcem br. awersja do ryzyka obniży się również ze względu na dalsze łagodzenie polityki pieniężnej przez EBC oraz stopniowo zmniejszającą się liczbę nowych przypadków COVID-19. Biorąc pod uwagę zarysowane powyżej czynniki oczekujemy, że kurs EURPLN wyniesie 4,43 na koniec br. W 2021 r. prognozujemy dalszą aprecjację złotego z uwagi na ożywienie gospodarcze w Polsce (kurs EURPLN równy 4,35 na koniec 2021 r.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!