Analizy i badania

Wyniki badań koniunktury w strefie euro mogą umocnić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2590 (umocnienie złotego o 0,7%).</p>

>

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, z uwagi na bogaty kalendarz makroekonomiczny przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia z podwyższon? zmienności? kursu polskiej waluty. W poniedziałek na otwarciu miało miejsce umocnienie złotego. We wtorek złoty tracił na wartości, czemu sprzyjał wyższy od oczekiwań indeks NY Empire State w USA. W środę na otwarciu doszło do osłabienia polskiej waluty, niemniej jednak w dalszej części dnia jej kurs odrabiał starty wspierany przez słabsze od oczekiwań dane nt. produkcji przemysłowej w USA oraz  gołębi wydźwięk konferencji po posiedzeniu FOMC. W czwartek rano mieliśmy do czynienia z podwyższon? zmienności? złotego w reakcji na posiedzenie SNB. W dalszej części dnia kurs polskiej waluty się umacniał, podobnie jak kursy innych waluty rynków wschodz?cych, wspierany przez spadek światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanej indeksem VIX. W pi?tek aprecjacja złotego była kontynuowana.

W tym tygodniu kluczowe dla kursu złotego będ? wyniki badań koniunktury dla najważniejszych europejskich gospodarek. We wtorek opublikowane zostan? wstępne indeksy PMI, a także indeksy Ifo oraz ZEW. W naszej ocenie istnieje znacz?ce ryzyko, że będ? one niższe od konsensusu rynkowego, tym samym mog? być one pozytywne dla złotego. Sumaryczny wpływ danych z USA (sprzedaż domów na rynku wtórnym, sprzedaż nowych domów, wstępne zamówienia na dobra trwałego użytku, finalny szacunek PKB) w przypadku realizacji naszych prognoz będzie neutralny dla kursu polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!