Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Wybory prezydenckie w USA kluczowe dla stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS wyniosły 0,20 (brak zmiany), 5-letnie obniżyły się do 0,50 (spadek o 2pb), a 10-letnie do 0,95 (spadek o 1pb). W ubiegłym tygodniu stawki IRS był relatywnie stabilne na tle ostatnich tygodni. Niższej zmienności sprzyjała niższa aktywność inwestorów w oczekiwaniu na wybory prezydenckie w USA, a także ewentualne zaostrzenie restrykcji administracyjnych w Polsce ze względu na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem. W środę BGK sprzedał obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2,7 mld PLN przy popycie równym 5,1 mld PLN.

Opublikowane dzisiaj rano wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie są w naszej ocenie neutralne dla stawek IRS. W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach stawki IRS pozostaną pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z pandemią koronawirusa. Kluczowe dla inwestorów będę wybory prezydenckie w USA. Termin ogłoszenia ostatecznych wyników jest nieznany z uwagi na konieczność przeliczenia głosów oddanych korespondencyjnie. Niemniej szczątkowe wyniki będą sprzyjać podwyższonej zmienności stawek IRS. Posiedzenie FOMC oraz dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych oraz indeks ISM dla przetwórstwa) pozostaną w cieniu wyborów prezydenckich. Uważamy, że posiedzenie RPP nie będzie miało istotnego wpływu na krzywą.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!