Analizy i badania

Wstępne indeksy PMI w strefie euro pozytywne dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,1583 (umocnienie złotego o 0,6%).</p>

>

W poniedziałek złoty umacniał się częściowo odrabiaj?c straty sprzed dwóch tygodni. Opublikowane we wtorek wyraźnie niższe od oczekiwań dane nt. polskiego bilansu płatniczego miały ograniczony wpływ na kurs złotego,  który oscylował wokół poziomu 4,17 za euro. W środę doszło do przejściowego osłabienia złotego w reakcji na wyraźnie wyższe od konsensusu rynkowego dane nt. inflacji w USA, które nasiliły oczekiwania rynku na zwiększenie tempa normalizacji polityki monetarnej przez FED. W dalszej części dnia doszło jednak do korekty, wspieranej przez zmniejszenie światowej awersji do ryzyka odzwierciedlane obniżeniem indeksu VIX. W czwartek na otwarciu umocnienie złotego było kontynuowane. W pi?tek rano kurs złotego spadł poniżej 4,15 za euro. W dalszej części dnia doszło jednak do osłabienia polskiej waluty, czemu mogła sprzyjać realizacja zysków przez część inwestorów.

W ubiegłym tygodniu złoty zyskiwał względem wszystkich głównych walut (euro, dolara, franka szwajcarskiego oraz funta brytyjskiego). Była to korekta po jego deprecjacji dwa tygodnie temu, kiedy to doszło do wyprzedaży na amerykańskiej giełdzie i silnego wzrostu światowej awersji do ryzyka (por. MAKROmapa z 12.02.2018).

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będ? wyniki badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach (wstępne indeksy PMI, a także indeksy Ifo i ZEW dla Niemiec). Nasze prognozy dotycz?ce indeksów PMI kształtuj? się poniżej oczekiwań rynku, tym samym ich realizacja może być pozytywna dla złotego. Uważamy, że sumaryczny wpływ krajowych danych o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej będzie neutralny dla złotego. Naszym zdaniem ograniczony wpływ na rynek będzie miała również publikacja Minutes FOMC.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!