Aktualności firm stowarzyszonych

Webinar: Nowelizacje ustawy o podatku akcyzowym z perspektywy nabywców wyrobów akcyzowych

22 kwietnia 2021 r., godz. 11:00

Szanowni Państwo,

wprowadzone oraz planowane nowelizacje ustawy o podatku akcyzowym przewidują szereg istotnych zmian dla wszystkich podmiotów, które zużywają wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy lub stawką 0 PLN. Zmiany wprowadzane są w kilku ustawach, które wchodzą w życie w różnym czasie. Dlatego też odnalezienie się w nowych regulacjach nie jest prostym zadaniem, co może być szczególnie problematyczne – zwłaszcza, że wprowadzone rozwiązania nierzadko wymagają podjęcia dodatkowych działań w celu dostosowania się do nowych wymagań.

Co również istotne i problematyczne, zmiany w dużej mierze dotykają podmiotów, które nie prowadzą działalności w zakresie wyrobów akcyzowych, a jedynie zużywają, nabywane na własne potrzeby, wyroby akcyzowe. Dla przykładu nowe regulacje obejmą m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne zużywające oleje lub preparaty smarowe czy wybrane gazy techniczne i środki przeciwstukowe. Zmiany dotkną również inne podmioty, które posiadają status podatników akcyzy – np. od energii elektrycznej wytwarzanej na własne potrzeby, bądź energii nabywanej przez podmioty posiadające stosowne koncesje przewidziane w prawie energetycznym.

Nasze webinarium zostało przygotowane specjalnie z myślą o podmiotach, których obszar aktywności nie koncentruje się wokół wyrobów akcyzowych, w związku z czym kwestie akcyzowe mogą im umykać w gąszczu innych pilnych spraw, a wdrożenie nowych regulacji może okazać się szczególnie problematyczne. Tym bardziej, że nierzadko zdarza się, że przedsiębiorcy nie są świadomi ciążących na nich obowiązków wynikających z ustawy o podatku akcyzowym.

Kogo może to dotyczyć?

Szeroko zakrojone zmiany dotyczą w szczególności podmiotów, które zużywają wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy lub stawką 0 PLN. Do grupy takich wyrobów należą w szczególności różnego rodzaju oleje i preparaty smarowe, niektóre gazy techniczne oraz środki smarne czy przeciwstukowe. Zmiany są również istotne dla podmiotów z branży energochłonnej, które posiadają koncesje na działalność w zakresie energii elektrycznej.

Dlatego też szczególną uwagę zmianom powinny poświęcić podmioty z szeroko rozumianej branży produkcyjnej oraz podmioty energochłonne – z dużą dozą prawdopodobieństwa można bowiem stwierdzić, że tego rodzaju działalność wymaga zastosowania środków i preparatów, które są wyrobami akcyzowymi objętymi nowelizacją.

Webinarium może być również dobrą okazją do zweryfikowania, czy dany problem dotyka Państwa działalności i przyjrzenia się swoim obowiązkom na gruncie ustawy o podatku akcyzowym.

Co się zmienia?

W najbliższym czasie wejdzie w życie szereg regulacji obejmujących wyroby akcyzowe, które dotkną wszystkie podmioty zaangażowane w obrót lub dokonujących zużycia tych wyrobów. W szczególności:

 • zostanie wprowadzony Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych – rejestr ten ma obejmować wszystkie podmioty podlegające obowiązkowi rejestracji (w tym również podmioty zużywające wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy lub stawką 0 PLN);
 • dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy lub stawką 0 PLN będą podlegać monitorowaniu za pomocą systemu EMCS PL – to będzie wiązało się z koniecznością uzyskania dostępu do tego systemu i generowania odpowiednich dokumentów zarówno przez dostawców jak i nabywców;
 • wszystkie ewidencje wyrobów akcyzowych najprawdopodobniej będą musiały być prowadzone w formie elektronicznej – dotyczyć to będzie również ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy oraz ewidencji energii elektrycznej.

O czym będziemy mówić?

W trakcie webinarium, które odbędzie się w czwartek, 22 kwietnia 2021 r. w godzinach 11:00 - 12:30, przybliżymy szczegóły wprowadzanych zmian oraz opowiemy o działaniach, które powinny zostać podjęte w celu przygotowania się do nowych regulacji. Przypomnimy również obowiązki wynikające z obowiązujących regulacji, które często umykają podmiotom, których działalność nie koncentruje się wokół wyrobów akcyzowych.

Uczestnicy dowiedzą się w szczególności:

 • Jak uzyskać wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych?
 • Jakie obowiązki ciążą na poszczególnych podmiotach w związku z wprowadzeniem Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych?
 • Jak sprawdzić czy nabywane i zużywane produkty są objęte akcyzą?
 • Czym jest system EMCS PL oraz jakiego rodzaju dokumenty są w nim generowane i przesyłane – czym jest e-DD, raportu odbioru itp.?
 • Kto musi uzyskać dostęp do systemu EMCS PL i jak to zrobić?
 • Jak obsługiwać system EMCS i odbiory wyrobów akcyzowych?
 • Jakie obowiązki pojawiają się w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych na własne potrzeby?
 • Jakie wymagania są stawiane ewidencjom akcyzowym? W jakim terminie konieczne jest rozpoczęcie prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej? Jakie warunki musi spełniać ewidencja elektroniczna?

Podczas webinarium uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań ekspertom, na które prowadzący odpowiedzą podczas wydarzenia lub bezpośrednio po jego zakończeniu.

Liczba miejsc ograniczona. Udział w webinarium jest bezpłatny.

Przed webinarium otrzymają Państwo mailowo link oraz zalecenia techniczne niezbędne do prawidłowego dołączenia do wydarzenia.

Zapraszamy,
zespół CRIDO

<< zarejestruj się tutaj >>

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!