Analizy i badania

Warszawa dziś i A.D. 2020

<p style="text-align: justify;">Warszawa jest stolicą i największym miastem w Polsce, w którym, na co dzień mieszka ponad 1,75 mln osób. To także największy w Polsce rynek pracy i ośrodek akademicki z silnie rozwiniętym sektorem rozwojowo-badawczym. Miasto może pochwalić się relatywnie niską stopą bezrobocia, która na koniec 2017 roku osiągnęła poziom 5,6%, a także najwyższym średnim miesięcznym wynagrodzeniem brutto (5 432 zł). Stolica to dynamicznie rozwijająca się metropolia, łącząca nowoczesność z historią, nowe obszary biznesu z terenami zielonymi (w 2017 roku stanowiły one 28% powierzchni miasta) oraz inwestująca w transport publiczny i alternatywne środki komunikacji (m.in. 400 km ścieżek rowerowych na koniec 2017 roku).</p>

>

Warszawa 2017

Warszawa to jedna z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla biznesu w Europie, w tym dla sektora centrów usług wspólnych (Shared Service Center – SSC), a także jedno z najbezpieczniejszych miast Starego Kontynentu. Co roku przyjeżdża tu wiele osób, również z zagranicy, poszukuj?cych pracy lub chc?cych rozwijać się zawodowo.

Liczne inwestycje komercyjne oraz infrastrukturalne sprawiaj?, że Warszawa jest obecnie jednym z  największych placów budowy w Europie. Na koniec 2017 roku warszawski rynek biurowy osi?gn?ł wielkość 5,28 mln mkw., a całkowity wolumen transakcji najmu wyniósł 824  700 mkw. przy rekordowo wysokiej absorpcji, wynosz?cej 363  300 mkw. i najniższej od 2013 roku średniej stopie pustostanów (11,7%).

Do najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych, które pomogły w ukształtowaniu się rynku powierzchni biurowych w Warszawie, należy zaliczyć oddany do użytku pierwszy etap drugiej linii metra, które aktywizowało obecnie najszybciej rozwijaj?c? się dzielnicę biurow?, zlokalizowan? przy rondzie Daszyńskiego. To właśnie w tej strefie znajduje się większość powierzchni biurowej będ?cej obecnie w budowie i stanowi?cej ponad 50% nowej podaży planowanej do realizacji w latach 2018-2020.

Pod koniec 2017 roku, warszawski rynek biurowy zarejestrował rekordowo wysoki poziom absorpcji, która w  porównaniu do 2016 roku była wyższa o niemal 60%. Ilość wchłoniętej powierzchni biurowej jest efektem niesłabn?cej aktywności najemców, którzy w 2017 roku wynajęli ł?cznie 824  700 mkw. Wysoki poziom popytu na powierzchnie biurowe w Warszawie był spowodowany między innymi duż? aktywności? firm z sektora usług dla biznesu, które doceniły takie atuty jak: największy rynek pracy w Polsce, rozbudowan? bazę akademick?, inwestycje infrastrukturalne, wysok? jakość, czy relatywnie niskie koszty życia. Wraz z rosn?c? aktywności? najemców obserwujemy rosn?c? aktywność deweloperów, którzy buduj? obecnie ponad 770  000 mkw. powierzchni biurowych. Większość powierzchni będ?cej obecnie w budowie przewidziana jest do oddania w  2020 roku” - powiedział  Jan Szulborski, Konsultant w dziale doradztwa i analiz rynkowych Cushman  &  Wakefield.

Warszawa 2020

W 2020 roku Warszawę ma zamieszkiwać około 1,77 mln osób. Miasto będzie sukcesywnie realizować swoj? strategię, której przyświecaj? trzy hasła: aktywni mieszkańcy, przyjazne miejsce, otwarta metropolia. Jej  pierwszym rezultatem ma być m.in. poprawa infrastruktury komunikacyjnej miasta, poprzez zakończenie budowy południowej obwodnicy Warszawy, co pozwoli na bezkolizyjny przejazd przez miasto tunelem pod Ursynowem i nowym mostem na Wiśle. Zakończone zostan? również przebudowa ulicy Marynarskiej, wraz z  bezkolizyjnym przejazdem przez skrzyżowanie z ulic? Postępu czy przebudowa ulicy Suwak, która poł?czy się z ulic? Cybernetyki. Dzięki rozbudowie istniej?cych linii tramwajowych powstan? nowe poł?czenia, m.in.: Wilanowa z Dworcem Zachodnim, czy Gocławia z centrum miasta. Dodatkowo, Targówek i Wola uzyskaj? szybkie poł?czenie z centrum dzięki rozbudowie drugiej II linii metra. Na rozbudowie II linii metra zyska również Praga, która w najbliższych latach będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem inwestorów dzięki relatywnie dużej dostępności terenów postindustrialnych pod zabudowę biurow?. W tym samym czasie rozpocznie się modernizacja warszawskiej kolejowej linii średnicowej. Dzięki tej inwestycji zwiększy się ruch pomiędzy Dworcem Zachodnim, a Dworcem Gdańskim, w którego okolicach powstan? takie projekty, jak Burakowska 14  (HB Reavis) czy Dworzec Gdański (Ghelamco).

Miejski krajobraz Warszawy przejdzie prawdziw? metamorfozę. Według prognoz, do końca 2020 zostanie oddany do użytku najwyższy w Unii Europejskiej wieżowiec Varso, który osi?gnie wysokość 310 m i będzie oferował najemcom ponad 110  000 mkw. powierzchni biurowej. Z kolei okolice ronda Daszyńskiego ugruntuj? swoj? pozycję, jako nowe biznesowe centrum Warszawy dzięki ukończeniu pięciu projektów wysokościowych - The Warsaw Hub, Spinnaker, Generation Park, Skyliner czy Mennica Legacy Tower. Ł?cznie dostarcz? one do końca 2020 roku 286  000 mkw. powierzchni biurowej na wynajem, a całkowite zasoby biurowe Warszawy powiększ? się o ponad 1,1 mln mkw. i osi?gn? wielkość 6,3 mln mkw.

Oprócz nowoczesnych budynków wysokościowych powstanie szereg projektów rewitalizacyjnych ł?cz?cych funkcje biurowe, handlowe i mieszkaniowe ożywiaj?c opuszczone dotychczas obszary miasta. Browary Warszawskie (Echo Investment), ArtN (Capital Park), Koneser (Liebrecht & Wood) czy EC Powiśle (White Star Real Estate z Tristan Capital Partners) to przykłady projektów, dzięki którym historyczna zabudowa miasta zyska nowe oblicze w pełni zintegrowane z jego nowoczesnym charakterem.

Warszawskie ulice przejd? wiele zmian w zwi?zku z realizowanymi programami rewitalizacji. Miasto będzie inwestować w wymianę taboru autobusowego na bardziej ekologiczny (do 2020 r. minimum 160 autobusów o  napędzie elektrycznym) oraz rozwój infrastruktury rowerowej dzięki sukcesywnemu zwiększaniu liczby samoobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich oraz rozbudowie sieci ścieżek rowerowych.

Miasto wci?ż przyci?gać będzie najlepsze talenty oraz nowych studentów zarówno z kraju, jak i – w coraz większej mierze – z zagranicy. Dlatego w 2020 roku zasób mieszkaniowy Warszawy ma wynieść prawie 970  000 lokali. Na hossie zyska biurowy Służewiec, gdzie do użytku zostanie oddanych kilkanaście projektów mieszkaniowych oraz hotelowych. Wraz ze zwiększaj?c? się liczb? mieszkańców, miasto realizować będzie kolejne projekty w sferze inwestycji publicznych. Do 2020 roku zakończy się budowa Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej, natomiast na Placu Defilad trwać będzie budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Niedaleko ma stan?ć również odbudowany przez Griffin Real Estate pawilon Emilka, który będzie miejscem otwartym dla mieszkańców i zaoferuje dostęp do całorocznego ogrodu zimowego. Odbudowany zostanie również budynek Rotundy.

  Warszawa nadal rozwija się w imponuj?cym tempie i w 2020 roku będzie wyj?tkowym miejscem do życia, pracy, robienia zakupów i odpoczynku. Dzięki rewitalizacjom i nowym projektom oraz inwestycjom w  infrastrukturę transportow?, stolica zapewni warszawiakom doskonałe warunki życia i pracy. Będzie rozwijać się w sposób zrównoważony, wzbogacaj?c ofertę dostępnych obiektów kulturalnych i użyteczności publicznej.

Korzystaj?c z dobrej koniunktury gospodarczej, sektor prywatny i publiczny wspólnie zmieniaj? krajobraz miasta, o czym świadcz? realizowane kolejne duże inwestycje nieruchomościowe i infrastrukturalne w  odpowiedzi na rosn?cy popyt zarówno ze strony firm, jak i mieszkańców. Inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju, kreatywne rozwi?zania architektoniczne i zintegrowane projekty wielofunkcyjne zmieniaj? oblicze miasta na lepsze. Powstaj? nowe charakterystyczne budynki i obiekty ogólnodostępne. Warszawa 2020 to naprawdę ekscytuj?ca perspektywa” –  powiedział  Charles Taylor, Dyrektor Biura Cushman & Wakefield w Polsce.

***

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!