Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy istotne dane z amerykańskiej gospodarki.

Inflacja PCE zmniejszyła się w marcu do 4,2% r/r wobec 5,1% w lutym. Spadek został odnotowany również w przypadku inflacji bazowej PCE (4,6% wobec 4,7% - rewizja w górę z 4,6%). Mimo spadku w ujęciu rocznym, analiza zmian inflacji bazowej w ujęciu miesięcznym wskazuje na utrzymującą się presję inflacyjną w amerykańskiej gospodarce. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy również pierwszy szacunek amerykańskiego PKB w I kw., zgodnie z którym sprowadzone do wymiaru rocznego jego tempo wzrostu zmniejszyło się do 1,1% wobec 2,6%. Na spadek tempa wzrostu PKB złożyły się niższe wkłady zapasów ieksportu netto oraz wyższe wkłady konsumpcji prywatnej, inwestycji i wydatków rządowych. Tym samym głównym źródłem wzrostu amerykańskiego PKB w I kw. była konsumpcja prywatna, podczas gdy w IV kw. były to zapasy. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy również dane o zamówieniach na dobra trwałe, które zwiększyły się w marcu o 3,2% m/m wobec spadku o 1,2% w lutym, kształtując się powyżej oczekiwań rynku (+0,8%). Bez uwzględnienia środków transportu miesięczna dynamika zamówień na dobra trwałe zwiększyła się w marcu do 0,3% wobec -0,3% w lutym. Jednocześnie dynamika zamówień na cywilne dobra kapitałowe zmniejszyła się w marcu do 3,6% r/r wobec 4,0% w lutym. Jej trzymiesięczna średnia ruchoma pozostaje w wyraźnym trendzie spadkowym, co w naszej ocenie wskazuje na dalsze pogorszenie perspektyw inwestycji w USA. W zeszłym tygodniu opublikowane zostały dane o sprzedaży nowych domów, która zwiększyła się do 683 tys. w marcu wobec 623 tys. w lutym. Uwzględniając jednak opublikowane dwa tygodnie temu dane o pozwoleniach na budowę, rozpoczętych budowach i sprzedaży domów na rynku wtórnym nie uważamy, aby dane te świadczyły o trwałym wzroście aktywności na amerykańskim rynku nieruchomości (por. MAKROmapa z 24.04.2023). Z kolei na pogorszenie nastrojów amerykańskich konsumentów wskazał indeks Conference Board, który zmniejszył się w kwietniu do 101,3 pkt. wobec 104,0 pkt. w marcu, kształtując się poniżej oczekiwań rynku (104,0 pkt.). Spadek indeksu wynikał ze zmniejszenia jego składowej dla oczekiwań, podczas gdy przeciwny wpływ miał wzrost składowej dla oceny bieżącej sytuacji. Na poprawę nastrojów amerykańskich konsumentów wskazał natomiast finalny indeks Uniwersytetu Michigan (63,5 pkt. w kwietniu wobec 62,0 pkt. w marcu – bez zmian w porównaniu do wstępnego szacunku). Prognozujemy, że sprowadzone do wymiaru rocznegotempo wzrostu gospodarczego w USA spowolni w II kw. 2023 r. do 0,7%.

 

PEŁEN ARTYKUŁ

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!