Analizy i badania

Ubiegłotygodniowe wystąpienie J. Yellen negatywne dla cen polskiego długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich zmniejszyły się do poziomu 2,18 (spadek o 3pb), obligacji 5-letnich do poziomu 3,062 (spadek o 5pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,732 (spadek o 9pb).</p>

>

Od poniedziałku do czwartku ceny polskiego długu były stabilne. Wtorkowe wyst?pienie D. Trumpa przed Kongresem było neutralne dla rynku. W czwartek odbyła się aukcja zamiany, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 5, 9, i 10-letnich terminach  zapadalności za 5,24 mld zł przy popycie równym 9,16 mld zł odkupuj?c obligacje zapadaj?ce w 2017 r. Aukcja przyczyniła się do spadku rentowności polskich obligacji widocznego na środkowym odcinku i długim końcu krzywej. W pi?tek ceny polskiego długu były stabilne.

Ubiegłotygodniowe, pi?tkowe jastrzębie wyst?pienie J. Yellen odbyło się po zamknięciu polskiego rynku długu. W efekcie jego negatywny wpływ na ceny polskich obligacji zmaterializuje się na pocz?tku tego tygodnia. Negatywna dla cen polskiego długu będzie również najprawdopodobniej zaplanowana na pi?tek publikacja danych nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. Uważamy, że środowa konferencja po posiedzeniu RPP będzie neutralna dla rynku długu. Podczas zaplanowanej na czwartek konferencji prasowej po posiedzeniu EBC można oczekiwać podwyższonej zmienności cen polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!