Analizy i badania

Światowe ceny żywności obniżyły się w marcu

<p style="text-align: justify;">Indeks cen żywności FAO zmniejszył się w marcu do 171,0 pkt. wobec 175,8 pkt. w lutym (-2,8% m/m), co jest jego najsilniejszym miesięcznym spadkiem od sierpnia 2015 r. Spadek indeksu w ujęciu miesięcznym wynikał z niższych cen 4 z 5 jego składowych: cukru (-10,9% m/m), oleju roślinnego (-6,2% m/m), produktów mlecznych (-2,3% m/m) oraz zbóż (-1,8% m/m). Wzrost cen odnotowano jedynie w przypadku mięsa (+0,7%).</p>

>

W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje pierwszy od kwietnia 2016 r. spadek cen produktów mlecznych. Zgodnie z komunikatem FAO wynikał on z wysokiej podaży mleka na półkuli północnej przy perspektywach wyższej od oczekiwań produkcji mleka w Oceanii. Jednocześnie w komunikacie zwrócono uwagę na wzrost cen masła, będ?cy efektem utrzymuj?cego się silnego popytu na nie w Europie oraz w Ameryce Północnej.  

Obniżenie indeksu dla produktów mlecznych sygnalizuje ograniczone perspektywy dalszego znacz?cego wzrostu ich cen w kolejnych miesi?cach. Tym samym dane stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w III kw. br. światowy rynek mleka wejdzie w spadkow? fazę cyklu (por. AGROmapa z 08.03.2017). Będzie to spowodowane odbudow? produkcji mleka wśród jego głównych eksporterów przy jednoczesnej stabilizacji popytu na produkty mleczne w Chinach. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy s? tempo wzrostu podaży mleka w Unii Europejskiej oraz w Nowej Zelandii, a także dalsze kształtowanie się popytu na produkty mleczne w Chinach.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!