Analizy i badania

Świąteczna atmosfera na polskim rynku długu

<p style="text-align: justify;"><strong>W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,788 (spadek o 1pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,338 (spadek o 14pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,901 (spadek o 22pb).</strong></p>

>

W poniedziałek ceny polskiego długu kontynuowały spadki sprzed dwóch tygodni zwi?zane ze wzrostem ryzyka politycznego w Polsce. We wtorek po południu rentowności polskich obligacji zaczęły się obniżać i utrzymały się w trendzie malej?cym do końca tygodnia. Naszym zdaniem wzrost cen polskiego długu wynikał z czynników krajowych. Wsparcie dla takiej oceny stanowi zmniejszenie spreadu pomiędzy benchmarkowymi polskimi a benchmarkowymi niemieckimi i amerykańskimi obligacjami przy jednoczesnym obniżeniu spreadu pomiędzy rentownościami 5-letnich polskich obligacji i stawk? 5-letniej transakcji IRS. Pomimo środowej decyzji FED o podwyżce stóp procentowych zapowiedź, iż dalsze zacieśnianie polityki monetarnej w USA będzie łagodne doprowadziła do spadku rentowności polskich obligacji na czwartkowym otwarciu.

Przez najbliższe dwa tygodnie, z uwagi na okres świ?teczny oczekujemy istotnego spadku obrotów na polskim rynku długu i stabilizacji cen obligacji. Sumaryczny wpływ licznych danych z amerykańskiej gospodarki (finalny PKB, sprzedaż domów na rynku wtórnym, sprzedaż nowych domów, zamówienia na dobra trwałego użytku, wskaźnik ufności konsumenckiej oraz finalny odczyt Uniwersytetu Michigan) będzie w naszej ocenie neutralny dla rentowności polskiego długu. Czynnikiem, który może oddziaływać w kierunku wzrostu rentowności polskich obligacji na długim końcu krzywej dochodowości może być ewentualny wzrost ryzyka politycznego w Polsce w wyniku przyjęcia ustawy o zmianie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei wpływ na rentowności obligacji na krótkim końcu krzywej może mieć ogłoszenie listy kandydatów do Rady Polityki Pieniężnej, którzy zostan? wybrani przez Sejm i Senat.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!