Stanowisko KIH w sprawie ograniczeń w wystawianiu recept z listy „s” przez lekarzy specjalistów

Koalicja Izb Handlowych dla Zdrowia (KIH) wystosowała dnia 30 maja 2023 r. pismo do Ministra Zdrowia Andrzeja Niedzielskiego, apelując o zmiany prawne rozwiązujące kwestię ograniczeń w wystawianiu recept z listy „s” (leki dla seniorów 75+) przez lekarzy specjalistów.

Już od ponad dwóch lat KIH prowadzi działania edukacyjne dotyczące problemu ograniczonego dostępu seniorów do darmowych leków. Stoimy na stanowisku, że obecny stan prawny, w którym, aby lekarz specjalista AOS przepisał receptę seniorowi, ten musi wcześniej aktywować swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i upoważnić w nim lekarza do wglądu w historię choroby i weryfikację uprawnień, wymaga pilnej zmiany. Często dla pacjentów w wieku senioralnym wymóg ten jest nie do spełnienia ze względu na wykluczenie cyfrowe.

Zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązanie zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zrównuje uprawnienia lekarzy AOS do uprawnień lekarzy POZ, jednocześnie pozwalając na rozwiązanie omawianego problemu.

Niestety, nowelizacji nie udało się wprowadzić w zakładanym terminie 1 kwartału 2022 r. W obliczu impasu nad dalszymi pracami nad projektem ustawy o świadczeniach, Ministerstwo Zdrowia zadeklarowało wprowadzenie jeszcze w obecnej kadencji Parlamentu zmian legislacyjnych związanych z wystawianiem przez lekarzy specjalistów darmowych leków z listy „s” dla seniorów 75+, w ramach innych projektów ustaw, których procedowanie jest zaplanowane na końcówkę obecnej kadencji.

W pełni popieramy działania Ministerstwa w tym zakresie, mające na celu  przyspieszenie wdrożenia korzystnych dla pacjentów – seniorów przepisów i liczymy, że uda się dotrzymać zapowiadanych terminów.

Podmioty zainteresowane dokumentem zapraszamy do kontaktu z Justyną Rogalińską-Smolak: justyna.smolak(@)ccifp.pl.

 

Koalicja Izb Handlowych dla Zdrowia (KIH) powstała w lipcu 2020 roku w odpowiedzi na potrzebę wsparcia merytorycznego dialogu o finansowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce, szczególnie w zakresie świadczeń z wykorzystaniem technologii lekowych i nie-lekowych ujętych w systemie refundacji w Polsce. Jest inicjatywą: Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Belgijskiej Izby Gospodarczej, Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej oraz Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej. Reprezentując 6 Izb Handlowych, KIH dzieli się doświadczeniami z różnych krajów, przedstawiając najlepsze rozwiązania do adaptacji do polskiego systemu ochrony zdrowia.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!