Aktualności firm stowarzyszonych

Sprzedaż detaliczna powyżej oczekiwań rynkowych

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w grudniu w cenach bieżących o 7,5% r/r wobec wzrostu o 5,9% w listopadzie, co było poniżej naszej prognozy (8,2%) i powyżej konsensusu rynkowego (7,3%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zwiększyła się w grudniu do 5,7% r/r wobec 5,2% w listopadzie.

Szeroki zakres przyspieszenia wzrostu sprzedaży

Należy zwrócić uwagę, że ożywienie wzrostu sprzedaży detalicznej w grudniu miało szeroki zakres – w 8 z 9 kategorii odnotowano zwiększenie rocznej dynamiki w porównaniu do listopada, co było najprawdopodobniej związane z odziaływaniem efektu statystycznego w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w listopadzie 2019 r. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2018 r., podczas gdy w grudniu ub. r. była ona o jeden wyższa niż przed rokiem). Wykorzystywane przez nas miary sprzedaży bazowej, m.in. sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów, żywności i paliw, wskazują na dalsze ożywienie popytu konsumpcyjnego.

Należy zwrócić uwagę, że w grudniu już trzeci raz w ciągu ostatnich czterech miesięcy odnotowano spadek sprzedaży żywności w sklepach wyspecjalizowanych. Stanowi to wsparcie dla naszej hipotezy, że czynnikiem ograniczającym sprzedaż żywności jest silny skumulowany wzrost jej cen. Uważamy również, że wyższe ceny żywności mogą przyczyniać się do realizacji w większym stopniu zakupów tego typu w sklepach niewyspecjalizowanych (np. hipermarketach), które charakteryzują się większą konkurencyjnością cenową niż sklepy wyspecjalizowane – sprzedaż detaliczna w tej kategorii rosła przeciętnie w ostatnich miesiącach w tempie dwucyfrowym (w ujęciu r/r).

Przed nami spowolnienie wzrostu konsumpcji

Szacujemy, że w całym IV kw. ub. r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się o 5,2% wobec wzrostu o 4,8% w III kw., co nie zmienia naszej prognozy, zgodnie z którą tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w IV kw. zmniejszyło się do 3,8% r/r wobec 3,9% r/r w III kw. Dalsze pogorszenie nastrojów gospodarstw domowych odnotowane w styczniu oraz spowolnienie wzrostu realnego funduszu płac w IV kw. 2019 r. do najniższego poziomu od IV kw. 2015 r. (por. MAKROpuls z 21.01.2019) stanowi wsparcie dla naszego scenariusza spowolnienia wzrostu spożycia prywatnego w kolejnych kwartałach.

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!