Aktualności firm stowarzyszonych

Spotkanie PwC - Innowacje społeczne z obszaru wsparcia osób z wykluczeniami w wejściu/powrocie na rynek pracy

PwC zaprasza na spotkanie, gdzie zaprezentuje innowacje społeczne z obszaru wsparcia osób z wykluczeniami w wejściu/powrocie na rynek pracy.

 

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną trzy innowacje. Uczestnicy zostaną zaproszeni do dyskusji o problemach grup, których one dotyczą, o możliwościach ich wsparcia i wykorzystania tych wypracowanych innowacyjnych rozwiązań w Państwa organizacjach. 

Spotkanie ma charakter informacyjny i jest całkowicie bezpłatne.

Prezentowane rozwiązania są na prawach otwartych licencji i każdy może z wypracowanych materiałów skorzystać oraz dopracować je pod swoje potrzeby.

 

Wydarzenia odbędą się:

 

24 lipca w godz. 10:00 - 13:00 - spotkanie online - konieczna rejestracja pod poniższym linkiem, aby otrzymać link do transmisji online. 

 

25 lipca w godz. 10:00 - 13:00 - spotkanie w biurze PwC w Warszawie, ul. Polna 11 (wejście od Armii Ludowej) - link do rejestracji

 

Agenda spotkania:

10:00 - 10:15 - Przywitanie, przedstawienie się uczestników, przedstawienie agendy oraz celu spotkania

10:15 - 11:00 - Przedstawienie inicjatywy "nieWYKORZYSTANY potencjał" oraz dyskusja i pytania dotyczące tej inicjatywy

11:00 - 11:45 - Przedstawienie inicjatywy "Wolność bez barier" oraz dyskusja i pytania dotyczące tej inicjatywy

11:45 - 12:30 - Przedstawienie inicjatywy "równoWAŻNI" oraz dyskusja i pytania dotyczące tej inicjatywy

12:30 - 13:00 - Podsumowanie i zakończenie spotkania

 

 

Poniżej znajdziecie Państwo więcej informacji o projekcie Małe Wielkie Zmiany i prezentowanych innowacjach.

 

W ramach programu grantowego realizowanego dla Ministerstwa Rozwoju, PwC wraz z partnerem Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania prowadziło inkubator społeczny Małe Wielkie Zmiany. Celem tego projektu było wsparcie 30 innowacyjnych pomysłów, które były przetestowane i wypracowały na mikroskalę rozwiązania wspierające aktywizację zawodową różnych grup społecznych. W ramach inkubatora innowatorzy otrzymywali grant około 40 tys zł, wsparcie eksperckie i mentorskie, aby przetestować swoje pomysły przez okres 6 miesięcy.Obecnie z 30 projektów wyłoniliśmy 3, które w dalszym etapie wspieramy w upowszechnieniu w otoczeniu biznesu (działy HR i CSR korporacji, agencje zatrudnienia) oraz instytucji publicznych wspierających aktywizację zawodową.

Krótka charakterystyka trzech prezentowanych innowacji:


1. Stowarzyszenie Zielona Myśl - "Równoważni" - łączy wątek aktywizacji dwóch różnych grup (podopieczni pieczy zastępczej i pracownicy 50+). 

2. Beata Zalewska "nieWYKORZYSTANY potencjał" - produkt wypracowany przy użyciu metodyki design thinking, odpowiada na dobrze zdiagnozowaną potrzebę ze strony firm zainteresowanych zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną, oryginalna, atrakcyjna forma, łatwość zastosowania (gra + podręczniki)

3. Fundacja Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej TULIPAN - "Wolność bez barier" - rozwiązanie dedykowane niszowej grupie (byli więźniowie), często niezauważanej w polityce społecznej, odpowiada na realną potrzebę niwelowania barier w komunikacji między byłymi więźniami a reprezentantami systemu wsparcia (np. instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy)  

 

 

 

Magdalena Kwoska 
  
PwC | Startup Collider Program Project Manager
Mobile: +48 519 507 697
Email: magdalena.kwoska@pwc.com

 

PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

(dawniej: PwC Polska sp. z o.o.) 
ul. Polna 11 (wejście A), 00-633 Warszawa
http://www.pwc.pl 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!