Immobilier & Infrastructures

Spotkanie inaugurujące działalność Komitetu ds. Zrównoważonego Budownictwa

W dniu 21 marca miało miejsce spotkanie inaugurujące działalność nowego komitetu sektorowego w ramach CCIFP – Komitetu ds. Zrównoważonego Budownictwa. Uczestniczyły w nim firmy z sektora budowanego, wśród nich kluczowi przedstawiciele budownictwa kubaturowego, producenci materiałów budowlanych, wykonawcy infrastruktury drogowej, jak również eksperci z firm doradczych, którzy zajmują się doradztwem w zakresie zrównoważonego rozwoju, kompleksowym doradztwem prawnym związanym z zarządzaniem kontraktami budowlanymi oraz certyfikacją.

Celem komitetu jest stworzenie miejsca wymiany wiedzy i doświadczeń dla firm z sektora, które dostarczają innowacyjnych rozwiązań w zakresie wznoszenia obiektów i dostarczania materiałów budowlanych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Rezultatem działań Komitetu będzie wypracowanie postulatów dotyczących zrównoważonego budownictwa oraz dopisanie kolejnego rozdziału do Białej Księdze CCIFP.

Spotkanie było okazją dla firm do zaprezentowania aktywności i strategii w zakresie zrównoważonego budownictwa. W trakcie tour de table mieliśmy również możliwość zapoznania się z głównymi wyzwaniami, które stoją przed branżą.

 

Poruszyliśmy m.in. poniższe tematy:

  • Selektywna zbiórka odpadów budowlanych

Odzysk materiałów budowalnych jest bardzo ważny dla sektora. Firmom zależy na wdrożeniu i rozwijaniu idei zrównoważonego budownictwa, zarówno ze względów ekologicznych, jak i ekonomicznych.  Planujemy zaadresowanie do Ministerstwa Rozwoju i Technologii istotnych dla branży zagadnień, które są kluczowe dla wdrożenia w Polsce systemowych rozwiązań dotyczących zrównoważonego zarządzania odpadami.

  • Rewizja dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Energy Performance Of Buildings Directive, EPBD)

Propozycja zmian dyrektywy EPBD zakłada tzw. minimalne standardy charakterystyki energetycznej (ang. Minimum Energy Performance Standards, MEPS), które nakładają obowiązek renowacji budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej w Europie. Zgodnie z założeniem Komisji Europejskiej, wszystkie budynki będące własnością instytucji publicznych do stycznia 2027 r. powinny osiągnąć co najmniej klasę „F”, a do stycznia 2030 r. klasę „E”.

  • Finansowanie inwestycji budowlanych

Sektor finansowy jako  katalizator zielonej zmiany. Instytucje finansowe są coraz bardziej motywowane do większego zaangażowania w przemiany gospodarcze i wywierania nacisku na swoich klientów. Jako takie odegrają kluczową rolę w przeniesieniu finansowania na inwestycje, które można uznać za zrównoważone.

Wszystkie zainteresowane firmy zapraszamy na kolejne spotkania Komitetu:

23 maja godz. 10.00 : celem spotkania będzie mapowanie tematyki, która stanie się przedmiotem działalności komitetu w kolejnych miesiącach. Następstwem spotkania będzie dokument programowy, który pozwoli nam wyodrębnić kluczowe dla aktywności Komitetu obszary (m.in. certyfikacja, samowystarczalność budynków, recycling, finansowanie inwestycji). Spotkanie poprowadzi r. pr. Michał Gliński współodpowiedzialny za praktykę nieruchomości w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

20 czerwca godz. 10.00 : cyrkularność i odzyski materiałów budowlanych, spotkanie poprowadzi Marta Głażewska, Consultant BA Climate Change, Energy & Decarbonization, KPMG. Do podzielenia się swoimi działaniami zapraszamy również firmy, które już dzisiaj prowadzą działania w zakresie recyklingu materiałów budowlanych i mają doświadczenia na rynku francuskim.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!