Analizy i badania

Spłata greckiego zadłużenia w centrum uwagi rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich wzrosły do poziomu 1,785 (wzrost o 3pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,46 (wzrost o 8pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,945 (wzrost o 13pb). W poniedziałek mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej, w reakcji na sondażowy wynik wyborów prezydenckich wskazujący na zwycięstwo A. Dudy, oznaczające wyższe ryzyko polityczne w Polsce.</p>

>

We wtorek spadki cen polskiego długu były kontynuowane, co spowodowane było wzrostem awersji do ryzyka na rynkach w reakcji na brak porozumienia w sprawie programu pomocowego dla Grecji, mimo zapowiadanych wcześniej postępów w negocjacjach. W środę doszło do odwrócenia trendu i do końca tygodnia rentowności polskich obligacji spadały w ślad za obligacjami niemieckimi i amerykańskimi.

W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów będ? napływaj?ce informacje pozwalaj?ce ocenić prawdopodobieństwo terminowej spłaty przez Grecję zapadaj?cego w pi?tek zadłużenia wobec MFW Naszym zdaniem istnieje prawdopodobieństwo, że Grecja nie ureguluje swojego długu w terminie. W przypadku realizacji takiego scenariusza oczekujemy wzrostu rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej. Środowa konferencja po posiedzeniu EBC może przyczynić się do podwyższonej zmienności na rynkach. Pozytywne dla polskiego rynku długu mog? być natomiast pi?tkowe dane z amerykańskiego rynku pracy, które naszym zdaniem okaż? się niższe od konsensusu. Posiedzenie RPP, a także pozostałe dane ze światowej gospodarki (wstępny odczyt inflacji w strefie euro, indeks ISM w amerykańskim przetwórstwie) nie spotkaj? się ze znacz?c? reakcj? inwestorów.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!