Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Spadek inflacji wspierany przez wolniejszy wzrost cen żywności

Najważniejszym źródłem obniżenia inflacji był silny spadek dynamiki cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (12,7% r/r w sierpniu wobec 15,6% w lipcu). Z uwagi na efekty wysokiej bazy oraz obniżające się światowe ceny większości surowców rolnych zmniejszenie dynamiki cen żywności miało szeroki zakres i zostało odnotowane we wszystkich najważniejszych kategoriach: „mleko, sery i jaja”, „mięso”, „pieczywo”, „oleje i tłuszcze”, „ryby i owoce morza” oraz „owoce” i „warzywa”. Na szczególną uwagę zasługuje silny spadek dynamiki cen cukru (4,5% r/r w sierpniu wobec 47,9% w lipcu), co wynikało z efektów wysokiej bazy sprzed roku związanych z ubiegłoroczną paniką zakupową na krajowym rynku cukru (por. MAKROpuls z 15.09.2022). Szeroki zakres spadku dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych jest spójny z naszą oceną, zgodnie z którą w IV kw. br. osiągnie ona jednocyfrowy poziom. Do zmniejszenia inflacji przyczyniła się także niższa dynamika cen nośników energii (13,9% r/r w sierpniu wobec 16,8% w lipcu), co wynikało przede wszystkim ze spadku cen opału w ujęciu rocznym (głównie ze względu na efekty wysokiej bazy sprzed roku, kiedy to opał podrożał w sierpniu o 12,1% m/m). W kierunku obniżenia inflacji oddziaływała również niższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła w sierpniu 10,1% r/r wobec 10,6% w lipcu. Przeciwny wpływ miało natomiast zwiększenie dynamiki cen paliw (-6,1% r/r w sierpniu wobec -15,5% w lipcu), co wynikało z efektów niskiej bazy sprzed roku, jak również odnotowanego w ostatnich miesiącach wzrostu cen ropy naftowej na światowym rynku.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!