Aktualności firm stowarzyszonych

ŚNIADANIE TEMATYCZNE: RESTRUKTURYZACJA SĄDOWA – KTÓRĄ Z CZTERECH DRÓG WYBRAĆ?

24 września 2019 r., godz. 9:00 – 11:00 Warszawa, Al. Ujazdowskie 10 (wejście od ul. Matejki 4)

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ

  • Kadra zarządzająca spółek wymagających restrukturyzacji lub ich wewnętrzni doradcy
  • Doradcy restrukturyzacyjni i interim menedżerowie
  • Inwestorzy w spółki wymagające restrukturyzacji (w tym fundusze private equity i venture capital)
  • Kredytodawcy i inne podmioty finansujące
  • Producenci i dostawcy towarów i usług mający kontrahentów zagrożonych niewypłacalnością

WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega możliwość odmowy udziału.

PROGRAM


9:00 – 9:30
Rejestracja oraz networking przy śniadaniu

9:30 – 10:15
Restrukturyzacja sądowa – którą z czterech dróg wybrać?
Karol Czepukojć, Wardyński i Wspólnicy

10:15 – 11:00
Dyskusja z udziałem uczestników spotkania oraz prawników z praktyki restrukturyzacji kancelarii Wardyński i Wspólnicy

11:00
Zakończenie


Śniadanie tematyczne będzie okazją do zdobycia punktów koniecznych do wykazania realizacji obowiązku udziału w szkoleniach zawodowych przez radców prawnych i adwokatów. Zaświadczenie zostanie wystawione po wydarzeniu, na prośbę uczestnika.

PRELEGENT


Karol Czepukojć jest radcą prawnym i doradcą restrukturyzacyjnym, członkiem praktyki restrukturyzacji i upadłości kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Specjalizuje się w obsłudze prawnej dużych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Doradza dłużnikom, doradcom restrukturyzacyjnym i wierzycielom, w tym bankom, innym instytucjom finansowym oraz producentom i dostawcom towarów i usług. Doradza także przy transgranicznych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w szczególności na rzecz zagranicznych zarządców.
Ponadto reprezentuje wierzycieli, dłużników i nabywców mienia w toku przygotowanej likwidacji (tzw. pre-packu) oraz doradza przy innych transakcjach na mieniu objętym postępowaniem restrukturyzacyjnym lub upadłościowym.
Reprezentuje także strony umów handlowych w negocjacjach oraz strony sporów gospodarczych i postępowań zmierzających do egzekucji wierzytelności, w tym z weksli, przedmiotów zabezpieczeń i przeciwko poręczycielom.
Rekomendowany i wyróżniony tytułem „next generation lawyer” w rankingu Legal500 2019 w kategorii „Poland: Restructuring and insolvency”. Autor publikacji i prowadzący szkolenia z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Członek INSOL International, INSOL Europe, R3 The Association of Business Recovery Professionals oraz Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji w Polsce.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!