Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Silne rozluźnienie polityki pieniężnej przez RPP negatywne dla złotego

Oczekujemy, że dynamika PKB w Polsce zwiększy się w III kw. 2023 r. do 0,5% r/r wobec -0,6% w II kw., po czym w IV kw. wzrośnie do 2,3%. Wyraźnemu przyspieszeniu wzrostu gospodarczego w II poł. br. będzie sprzyjać przede wszystkim ożywienie konsumpcji wspierane przez spadającą inflację. W konsekwencjiprognozujemy, że w całym 2023 r. PKB zwiększy się o 0,5% wobec wzrostu o 5,1% w 2022 r. Taka ścieżka wzrostu PKB jest spójna z naszym scenariuszem „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki. Zakłada on, że choć tempo wzrostu gospodarczego w 2023 r. wyraźnie obniży się, to pozostanie ono dodatnie, a spowolnieniu aktywności gospodarczej nie będzie towarzyszyć znaczące zwiększenie bezrobocia. Prognozujemy, że w 2024 r. wzrost PKB przyspieszy do 2,8%.

Prognozujemy, że inflacja obniży się we wrześniu do jednocyfrowego poziomu i w kolejnych miesiącach pozostanie w trendzie spadkowym osiągając 6,3% r/r w grudniu 2023 r. Uważamy, że stopniowy spadek inflacji wspierany będzie przez niższą dynamikę cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz nośników energii, a także obniżenie inflacji bazowej. Prognozujemy, że w kwietniu 2024 r. inflacja osiągnie swoje minimum lokalne na poziomie 3,2% r/r, po czym powróci do trendu wzrostowego osiągając 4,8% r/r w grudniu 2024 r., do czego przyczyni się m.in. zniesienie zerowego VAT na żywność. W konsekwencji prognozujemy, że inflacja w 2023 r. spadnie do 11,6% r/r wobec 14,3% w 2022 r., a w 2024 r. obniży się do 4,4%.

Uważamy, że w związku z dobrą sytuacją na rynku pracy i uporczywie wysoką inflacją presja płacowa w polskiej gospodarce pozostanie silna. Czynnikiem podbijającym wzrost wynagrodzeń będzie również zapowiadana przez rząd dwukrotna podwyżka płacy minimalnej w 2024 r. (w styczniu i w lipcu), którejskumulowany wzrost wyniesie 19,4% r/r. W efekcie prognozujemy, że dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej zwiększy się w 2023 r. do 12,3% r/r wobec 12,1% w 2022 r., a w 2024 r. obniży się do 7,5% r/r.

Zaskakująca skala wrześniowej obniżki stóp procentowych przez RPP skłoniła nas do rewizji naszego scenariusza polityki pieniężnej. Oczekujemy, że RPP w 2023 r. dokona jeszcze dwóch obniżek stóp procentowych po 50pb (w październiku i listopadzie). Z kolei łączna skala obniżek w 2024 r. wyniesie 100pb.

Łagodzenie polityki pieniężnej przez RPP będzie czynnikiem oddziałującym w kierunku osłabienia kursu złotego. W konsekwencji prognozujemy, że na koniec 2023 r. kurs EURPLN wzrośnie do 4,71, a na koniec 2024 r. wyniesie 4,52 (por. MAKROmapa z 11.09.2023).

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!