Analizy i badania

Rynek europejskiej piłki nożnej jest już wart ponad 20 mld euro

<p style="text-align: justify;"><strong>Piłka nożna niezmiennie przyciąga zarówno kibiców, jak i pieniądze. W sezonie 2013/2014 przychody europejskiego rynku futbolowego przekroczyły 20 mld euro. Na dobrą kondycję piłkarskiego biznesu wpływają przede wszystkim wyniki europejskich lig z „wielkiej piątki” (Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Premier League i Serie A), w tym w szczególności angielskiej ligi. Wartość dwudziestu największych klubów Premier League wynosi prawie jedną piątą wartości całego europejskiego rynku piłki nożnej. To główne wnioski 24. edycji raportu „Annual Review of Football Finance 2015” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.</strong></p>

>

Rok wcześniej wartość europejskiego rynku piłki nożnej wynosiła 19,9 mld euro. Obecnie jest to ponad 20 mld euro. Według wyliczeń ekspertów Deloitte w sezonie 2016/2017 będzie to już 25 mld euro.

W omawianym raporcie, w sezonie 2013/2014 nowe umowy w obszarze praw do transmisji telewizyjnych spowodowały wzrost przychodów „wielkiej pi?tki” europejskich lig piłkarskich o 15 proc. do wartości 11,3 mld euro.  „Już trzeci rok z rzędu każda spośród lig europejskich z „wielkiej pi?tki” zanotowała rekordowe przychody, co ponownie dowodzi, że piłka nożna na najwyższym poziomie nadal stanowi „treść o największej wartości” dla nadawców oraz że partnerzy handlowi gotowi s? sporo zapłacić za to, aby utożsamiano ich z najlepszymi klubami europejskimi”  – mówi  Dan Jones, Partner, Lider Sports Business Group, Deloitte UK.

Wzrost przychodów o 29 proc. spowodował, że Premier League, której ł?czne przychody osi?gnęły poziom 3,3 mld funtów (3,9 mld euro), jeszcze wyraźniej zaznaczyła sw? dominuj?c? pozycję wśród lig na świecie. Przychody z transmisji wzrosły o 48 proc. (569 mln funtów), przy czym trzy czwarte tego wzrostu jest zasług? nowych krajowych i międzynarodowych transakcji dotycz?cych praw do transmisji.  „W sezonie 2013/2014 jedynie 5 klubów w Europie spoza Premier League zarobiło więcej na transmisjach telewizyjnych niż klub z najniższymi przychodami z tego źródła spośród drużyn najlepszej angielskiej ligi. Po serii najnowszych doniesień dotycz?cych transakcji handlowych zawieranych przez angielskie kluby, należy spodziewać się, że Premier League prześcignie Bundesligę pod względem przychodów komercyjnych i w sezonie 2014/15 stanie się światowym liderem we wszystkich trzech kluczowych kategoriach przychodów”  – wyjaśnia  Dan Jones.

W kolejnym, ósmym już roku stałych wzrostów, niemiecka Bundesliga umocniła się na pozycji numer dwa na liście europejskich lig generuj?cych najwyższe wpływy, osi?gaj?c ł?czny wzrost przychodów o 13 proc. (257 mln euro) do poziomu 2,3 mld euro. Ł?czna wartość nowych kontraktów dotycz?cych praw do transmisji zawartych przez Bundesligę 1 i Bundesligę 2 przekroczyła wartość poprzednich umów o ponad 50 proc. Wci?ż jednak wartość praw do meczów Bundesligi 1 jest nadal najniższa spośród całej „wielkiej pi?tki” lig europejskich.

Ł?czne przychody wszystkich klubów La Liga wzrosły o 3 proc. (65 mln euro) do poziomu 1,9 mld euro. Wzrost ten miał jednak miejsce wył?cznie dzięki dwóm klubom z Madrytu, natomiast ł?czne przychody pozostałych 18 klubów spadły w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Na rynku krajowym pojedyncze kontrakty nadal zniekształcały całkowity obraz sytuacji finansowej hiszpańskiej ligi. W maju 2015 roku Ministerstwo Sportu Hiszpanii ogłosiło, że pocz?wszy od sezonu 2016/17 prawa do transmisji krajowych meczów piłki nożnej w tym kraju będ? sprzedawane ł?cznie w nadziei na stworzenie i zaoferowanie potencjalnym nabywcom praw do transmisji bardziej atrakcyjnego i  przejrzystego produktu.

Niezłe osi?gnięcia niektórych włoskich klubów w pucharach europejskich w bardzo niewielkim stopniu wpłynęły na wzrost ł?cznych przychodów klubów z Serie A. Te zwiększyły się zaledwie o 1 proc. do poziomu 1,9 mld euro Jest to kolejny dowód na to, że przychody klubów piłkarskich we Włoszech s? silnie uzależnione od przychodów ze sprzedaży praw do transmisji, które stanowiły aż 59 proc. ł?cznych przychodów ligi. Jest to największy udział spośród wszystkich lig piłkarskich „wielkiej pi?tki”.     

W sezonie 2013/14 ł?czne przychody Ligue 1 zwiększyły się o 201 mln euro (15 proc.) do poziomu blisko 1,5 mld euro. Spośród francuskich klubów liderem był klub Paris Saint-Germain ze wzrostem przychodów w wysokości 75 mln euro. Średnia ogl?dalność Ligue 1 wzrosła do najwyższego poziomu od sezonu 2008/09 i osi?gnęła średni poziom ponad 21 tys. widzów na mecz, na co wpływ miała modernizacja stadionów wielu klubów przed nadchodz?cymi mistrzostwami UEFA Euro 2016. Mimo to przychody ze sprzedaży biletów na mecze wzrosły zaledwie o 4 proc. (5 mln euro) do sumy 144 mln euro, z czego 44 proc. było zasług? PSG.  

Po raz pierwszy od sezonu 2006/07 każda z lig „wielkiej pi?tki” osi?gnęła współczynnik wartości wypłacanych wynagrodzeń w stosunku do przychodów na poziomie 70 proc. lub mniej. Oprócz La Liga pozostałe ligi „wielkiej pi?tki” w sezonie 2013/14 zanotowały poprawę tego współczynnika (Bundesliga: 49 proc., Premier League: 58 proc., Ligue 1: 64 proc., Serie A: 70 proc.). W La Liga współczynnik ten wzrósł z 57 do 60 proc. Ł?czny współczynnik wypłacanych wynagrodzeń do przychodów spadł do najniższego, od sezonu 1999/2000, poziomu 59 proc.

„Wprowadzone przez UEFA finansowe zasady fair play w poł?czeniu z kontrol? kosztów w ligach piłkarskich niektórych krajów zdaj? się mieć wpływ na decyzje klubów na to, na co przeznaczane s? wzrosty ich przychodów. W dwóch ostatnich sezonach zaledwie 31 proc. wzrostu przychodów europejskiej „wielkiej pi?tki” przeznaczono bezpośrednio na wynagrodzenia, podczas gdy we wcześniejszych latach nawet ponad   60 proc. wzrostów przeznaczano na ten cel”  – wyjaśnia  Adam Bull,  Senior Consultant, Sports Business Group, Deloitte UK.

Zysk operacyjny Premier League w wysokości 614 mln funtów uzyskany w sezonie 2013/14 prawie trzykrotnie przewyższył poprzedni rekord ustanowiony przez Bundesligę z sezonu 2012/13. Aż 19 z 20 klubów w Premier League zanotowało zysk operacyjny, a ł?czna marża operacyjna wzrosła do poziomu 19 proc. Po raz kolejny Bundesliga była drug? jedyn? lig? wśród „wielkiej pi?tki” mog?c? pochwalić się zyskiem operacyjnym, chociaż spadł on o 5 proc. (14 mln euro) do poziomu 250 mln euro.

Inne kluczowe wnioski z rocznego przegl?du finansów piłkarskich:

  • W wyniku nowych transakcji dotycz?cych praw do transmisji sportowych przychody z ich sprzedaży dwóch największych lig europejskich wzrosły o 18 proc. do wartości 5,4 mld euro, co przyczyniło się do wzrostu ł?cznych przychodów „wielkiej pi?tki” lig piłkarskich o 48 proc. Po ogłoszeniu przez każd? z nich szczegółów dotycz?cych lepszych warunków kontraktów sprzedaży praw do transmisji co najmniej do sezonu 2016/17, wydaje się, że źródło to nadal będzie stanowiło kluczowy element przychodów,
  • Przychody z umów sponsorskich i innych źródeł komercyjnych wzrosły o 18 proc. do poziomu 4 mld euro, co stanowi drugi pod względem wartości element ł?cznych przychodów (35 proc),
  • Przychody ze sprzedaży biletów na mecze całej „wielkiej pi?tki” lig w roku 2013/14 wzrosły o 4 proc. i wyniosły 1,9 mld euro,
  • Decyzja dotycz?ca ł?cznej sprzedaży praw do transmisji meczów La Liga pocz?wszy od sezonu 2016/17 spowoduje bardziej równomierny podział przychodów z tego źródła pomiędzy klubami, dzięki czemu stosunek pomiędzy najwięcej i najmniej zarabiaj?cymi klubami w La Liga spadnie z 7,4:1 w sezonie 2013/14 do prawie 4,5:1. Dla porównania w sezonie 2013/14 współczynnik ten w Serie A wyniósł 5,3:1, w Ligue 1: 3,4:1, w Bundeslidze 2:1 oraz 1,6:1 w Premier League,
  • Bundesliga odnotowała rekordow? średni? liczbę widzów w Europie wynosz?c? ponad 42,6 tys. na mecz oraz frekwencję ponad 90 proc. na stadion. Jednak nie była to frekwencja tak wysoka, jak na stadionach Premier League, gdzie wyniosła ona 96 proc. i gdzie padł krajowy rekord średniej frekwencji wynosz?cej 36 691 widzów na mecz. W sezonie 2013/14 w Ligue 1 średnia frekwencja wzrosła do ponad 21 tys. widzów, w Serie A wzrost ten był ledwo zauważalny (23 011 widzów), natomiast w La Liga pozostał na niezmienionym poziomie 25 320 widzów na mecz
  • Różnica pomiędzy „wielk? pi?tk?” a pozostałymi ligami Europy w sezonie 2013/14 stale się powiększa. W celu wsparcia rozwoju konkurencji i zapewnienia większej stabilności finansowej klubom, wiele lig zawarło dłuższe kontrakty z partnerami w zakresie praw do transmisji, przede wszystkim w Holandii, Belgii i Danii,

Dzięki ł?cznym przychodom w wysokości 587 mln funtów w roku 2013/14 angielska Football League Championship zachowała pierwsze miejsce na świecie pod względem generowanych przychodów wśród lig na drugim poziomie rozgrywek piłkarskich.

Pełna wersja raportu:

Deloitte Annual Review of Football Finance 2015 >>>

Do pobrania

Download Deloitte-Annual-Review-of-Football-Finance-2015.pdf  (PDF • 2 MB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!