Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Rosnąca niepewność wokół brexitu negatywna dla kursu funta

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,4435 (umocnienie złotego o 0,2%). Po przejściowym umocnieniu w poniedziałek w kolejnych dniach kurs złotego charakteryzował się niską zmiennością, a kurs EURPLN oscylował wokół poziomu 4,45. Stabilizacji kursu złotego sprzyjało zmniejszenie awersji do ryzyka obrazowane łagodnym spadkiem indeksu VIX, związane m.in. z wyhamowaniem wyprzedaży na amerykańskich giełdach. Dane makroekonomiczne publikowane za granicą nie miały istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Wyraźny wzrost kursu EURUSD w reakcji na zapisy komunikatu EBC dotyczące umocnienia kursu euro był przejściowy. W efekcie, kurs USDPLN pozostał stabilny. Istotnemu obniżeniu uległ natomiast kurs GBPLN (spadek o 3,9%), co było efektem rosnącego prawdopodobieństwa zerwania negocjacji dotyczących brexitu prowadzonych przez Unię Europejską i Wlk. Brytanię, oddziałującego w kierunku wzrostu kursu EURGBP.

Oczekujemy, że podobnie jak w poprzednich tygodniach rynek walutowy pozostawać będzie pod wpływem doniesień medialnych w sprawie pandemii koronawirusa. Podwyższonej zmienności kursu złotego będzie sprzyjać zaplanowane na środę posiedzenie FED. Do lekkiego umocnienia złotego mogą się przyczynić publikacje danych z Chin oraz treść komunikatu po posiedzeniu RPP. Z kolei negatywne dla złotego będą najprawdopodobniej krajowe dane o produkcji przemysłowej. Publikacja indeksu ZEW, pozostałe krajowe dane makroekonomiczne oraz dane z USA nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na rynek.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!