Aktualności firm stowarzyszonych

Przywództwo w obszarze zrównoważonego biznesu - ankieta

<p style="text-align: justify;" align="justify">Mazars po raz kolejny podjął współpracę z Board Agenda, aby razem z INSEAD przeprowadzić tegoroczne badanie wśród zarządów przedsiębiorstw i przedstawić raport zatytułowany „Przywództwo w obszarze zrównoważonego rozwoju korporacyjnego”.</p>

>

Czy zarz?dy poświęcaj? wystarczaj?co dużo uwagi kwestiom zrównoważonego rozwoju?

Celem badania jest zrozumienie tego, jak? wagę zarz?dy nadaj? zagadnieniom dotycz?cym zrównoważonego rozwoju, w jaki sposób ich zdaniem wpływa on na ich firmę i jakie działania s? podejmowane, aby jeszcze bardziej uwzględnić zasady zrównoważonego rozwoju w ich działalności.

"Zrównoważony rozwój powinien obecnie stać się istotnym punktem obrad zarz?dów w całej Europie, zwłaszcza w kontekście ważnej inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie zrównoważonych finansów i nacisku położonego na zrównoważony rozwój w nowym brytyjskim kodeksie ładu korporacyjnego. Szczególne uwzględnienie zrównoważonego rozwoju ma sens pod względem biznesowym, gdyż pozwoli spełnić oczekiwania pracowników i klientów oraz unikn?ć kosztownych wyzwań regulacyjnych. Stosowanie takich praktyk pozwala także przedsiębiorstwom w jak najlepszy sposób przyczynić się do rozwoju społeczeństwa."

Anthony Carey, Partner i Kierownik Działu ds. Zarz?dów, Mazars

"Bardzo niewiele zarz?dów odrzuca obecnie zrównoważony rozwój, ale zintegrowanie go z ładem korporacyjnym i strategi? biznesow? nadal stanowi wyzwanie dla wielu firm."

Ron Soonieus, Executive-in-Residence, Centrum Ładu Korporacyjnego INSEAD

Weź udział w badaniu „Przywództwo w obszarze zrównoważonego rozwoju korporacyjnego”  i wyraź swoj? opinię na ten ważny temat.  

Wyniki badania będ? dostępne online w raporcie, który zostanie opublikowany w listopadzie 2018 roku.

Przeczytaj raport Mazars i Board Agenda 2017 we współpracy z INSEAD:  Przywództwo w kulturze korporacyjnej.

Kontakt  :
Renata Stefanowska
Communication & Marketing
Mazars w Polsce
e-mail  : r.stefanowska(at)mazars.pl
tel. + 48 22 25 55 200
www.mazars.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!