Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Program łagodzenia kar (leniency) w Polsce i we Francji – analiza prawno-porównawcza

Autorka: Ewa Weinar, Adwokat; Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie; absolwentka studiów II stopnia prawa prywatnego gospodarczego na Université d’Orléans; e-mail: ewa.weinar@adwokatura.pl; https://orcid.org/0000-0003-2914-4609.

Spis treści

I. Wprowadzenie

II. Geneza programów łagodzenia kar w prawie wspólnotowym

III. ECN Modelowy Program Leniency

IV. Program leniency w Polsce

1. Zakaz zawierania porozumień antykonkurencyjnych

2. Sankcje za naruszenie zakazu

3. Procedura leniency

4. Zasady łagodzenia kar

5. Leniency Plus

6. Decyzje polskiego organu

V. Program leniency we Francji

1. Zakaz zawierania porozumień antykonkurencyjnych

2. Sankcje za naruszenie zakazu

3. Procedura leniency

4. Zasady łagodzenia kar

5. Decyzje francuskiego organu.

VI. Podsumowanie

 

Streszczenie

Opracowanie poświęcone jest programowi łagodzenia kar (leniency) w systemie prawa polskiego

i francuskiego. Wprowadzeniem do analizy porównawczej jest geneza instytucji leniency w prawie

wspólnotowym oraz wdrożenie Modelowego Programu Leniency przez Europejską Sieć

Konkurencji. Niniejsze porównanie porządków prawnych pozwala dostrzec różnice w obu modelach

łagodzenia kar, które pojawiają się, mimo że obydwa organy ochrony konkurencji należą do

Europejskiej Sieci Konkurencji. Analiza przybliża program łagodzenia kar we Francji oraz sposób

działalności francuskiego organu ochrony konkurencji.

Do pobrania

Download Program_lagodzenia_kar__leniency__w_Polsce_i_we_Francji.pdf  (PDF • 457 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!