Juridique & Fiscalité

Postulaty IGCC do nowego Ministra Finansów

Poznaliśmy nowego Ministra Finansów w rządzie Donalda Tuska. Stery resortu przejął Andrzej Domański, a zmiana na tym stanowisku była dla nas pretekstem do podsumowania głównych międzysektorowych wyzwań z zakresu prawa podatkowego, które odzwierciedlają najpilniejsze potrzeby firm członkowskich.

Działając w imieniu IGCC (International Group of Chambers of Commerce), skierowaliśmy 20 grudnia na ręce nowego Ministra listę postulatów, która zawiera uwagi zgłaszane poprzednim władzom w ramach konsultacji społecznych na przestrzeni kilku ostatnich lat. Chcemy, by ten dokument był punktem wyjścia do spotkań z przedstawicielami parlamentu i rządu nowej kadencji.

Na liście poruszonych przez IGCC kwestii znalazły się:

  1. Potrzeba transparentnego sposobu procedowania zmian w podatkach.
  2. Zmiana jakości relacji przedsiębiorców z organami skarbowymi.
  3. Podatek u źródła.
  4. Krajowy System e-Faktur (KSeF).
  5. Składka  na ubezpieczenie zdrowotne.
  6. Raportowanie JPK CIT.
  7. Potrzeba rewizji minimalnego podatku dochodowego.
  8. Globalny podatek minimalny (Pillar 2) i DAC7.

Postulaty zostały opracowane przez współprzewodniczące Komitetu Podatkowo-Finansowego CCIFP: Agnieszkę Wnuk, partnerkę i doradczynię podatkową w Quidea oraz Monikę Lewandowską, doradczynię podatkową i partnerkę w Crido.

IGCC (Międzynarodowa Grupa Izb Handlowych w Polsce) powstała w 2005 r. w celu stworzenia jednolitej platformy do komunikacji dla międzynarodowego środowiska przedsiębiorstw z władzami Rzeczpospolitej. Obecnie IGCC skupia 17 Izb Handlowych, które reprezentują 23 kraje i ponad 2700 przedsiębiorstw, przedstawicieli najbardziej znaczących inwestorów zagranicznych na polskim rynku, zatrudniających bezpośrednio ponad 800 tysięcy osób.

Dziękujemy wszystkim firmom za udział w procesie konsultacji oraz ekspertkom CCIFP za koordynację procesu i cenne wsparcie merytoryczne.

Do pobrania

Download IGCC_Postulaty_strategiczne_w_obszarze_podatkow.pdf  (PDF • 241 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!