Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie RPP negatywne dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,5847 (umocnienie złotego o 0,4%). W pierwszej części tygodnia obserwowane było znaczące osłabienie złotego, czemu sprzyjała podwyższona światowa awersja do ryzyka odzwierciedlana wzrostem indeksu VIX. Lokalnie czynnikiem oddziałującym w kierunku osłabienia złotego jest również narastający dysparytet stóp procentowych w regionie (stabilizacja stóp procentowych w Polsce przy ich wzroście w Czechach i na Węgrzech). W czwartek doszło umocnienia złotego w reakcji na publikację Minutesz wrześniowego posiedzenia RPP. Jego treść wskazywała, że rośnie grupa członków Rady opowiadających się za podwyżkami stóp procentowych w Polsce. W piątek umocnienie złotego utrzymało się, czemu sprzyjała publikacja wyższych od konsensusu krajowych danych o inflacji, co dodatkowo nasiliło oczekiwania części inwestorów na podwyżki stóp procentowych w Polsce.

Ze względu na wspomniany wyżej wzrost światowej awersji do ryzyka w ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z przepływem kapitału do tzw. bezpiecznych przystani (USA, Szwajcaria). W efekcie przez cały tydzień obserwowany był spadek kursów EURUSD i EURCHF.

Piątkowa decyzja agencji S&P o utrzymaniu ratingu Polski oraz jego perspektywy jest neutralna dla kursu złotego. W tym tygodniu kluczowe dla kursu polskiej waluty będzie zaplanowane na środę posiedzenie RPP. Uważamy, że jego gołębi wydźwięk może przyczynić się do osłabienia złotego. Dopuszczamy jednak realizację scenariusza, w którym wydźwięk komunikatu po posiedzeniu RPP będzie jastrzębi, co może doprowadzić do umocnienia złotego. Piątkowa publikacja danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA, w przypadku realizacji naszej zbliżonej do konsensusu prognozy, nie będzie miała istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. W sytuacji, w której dane okazałyby się wyraźnie słabsze od oczekiwań rynku mogą one doprowadzić jednak do umocnienia kursu polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!