Aktualności firm stowarzyszonych

Posiedzenie RPP lekko negatywne dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,3121 (osłabienie złotego o 0,4%). Od poniedziałku do piątku kursu EURPLN kształtował się w łagodnym trendzie wzrostowym, co związane było ze wzrostem światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanym zwiększeniem indeksu VIX.

Mniejszemu zainteresowaniu inwestorów ryzykownymi aktywami sprzyjała decyzja prezydenta USA D. Trumpa, który podpisał ustawę Kongresu o poparciu dla prodemokratycznych demonstrantów w Hong Kongu, co doprowadziło do zwiększenia napięcia na linii USA-Chiny. W czwartek dodatkowym czynnikiem negatywnym dla złotego był wyrok Sądu Najwyższego, który w swoim orzeczeniu dopuścił możliwość przewalutowania kredytu frankowego przy jednoczesnym pozostawieniu jego oprocentowania opartego o stawkę LIBOR. W piątek doszło do nieznacznej korekty. Piątkowe dane o polskim PKB i inflacji nie miały istotnego wpływu na rynek.

Ze względu na naturę ubiegłotygodniowej deprecjacji polskiej waluty związanej ze wzrostem światowej awersji do ryzyka złoty tracił na wartości również względem dolara amerykańskiego oraz franka szwajcarskiego. W ubiegłym tygodniu doszło również do wzrostu kursu GBPPLN, co było efektem wspomnianego wyżej osłabienia złotego względem euro, a także umocnienia funta brytyjskiego względem euro. W kierunku spadku kursu EURGBP oddziaływały publikacje sondaży wskazujących na rosnące prawdopodobieństwo uzyskania przez Torysów większości w brytyjskim parlamencie, co umożliwiłoby przeprowadzenie Brexitu w oparciu o umowę B. Johnsona.

Opublikowane dzisiaj indeksy PMI dla przetwórstwa przemysłowego w Chinach i w Polsce są neutralne dla złotego. W tym tygodniu kluczowe dla polskiej waluty będą dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. Uważamy, że ich publikacja może doprowadzić do osłabienia kursu polskiej waluty. Lekko negatywne dla złotego może być również posiedzenie RPP. Bez istotnego znaczenia dla rynku będą naszym zdaniem pozostałe dane z USA (indeks ISM dla przetwórstwa, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan), a także finalne dane o PKB w strefie euro.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!