Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie RPP kluczowe dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,5100 (umocnienie złotego o 0,6%). Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN kształtował się w trendzie spadkowym, co związane było ze spadkiem światowej awersji do ryzyka. Wyższemu popytowi na ryzykowne aktywa sprzyja uruchomienie programów masowych szczepień na COVID-19 w najważniejszych gospodarkach, a także oczekiwania inwestorów na większą skalę stymulacji fiskalnej w USA ze względu na przejęcie przez Demokratów kontroli nad Senatem. W czwartek złoty kilkukrotnie przejściowo spadł poniżej poziomu 4,50 za euro. Dalsza aprecjacja polskiej waluty poniżej tego poziomu była najprawdopodobniej hamowana przez interwencje walutowe NBP.

W pierwszej części tygodnia obserwowane było dalsze osłabienie dolara względem euro. Deprecjacji dolara sprzyjało obniżenie światowej awersji do ryzyka. Zamieszki na Kapitolu nie miały istotnego wpływu na kurs dolara. W drugiej części tygodnia doszło do korekty i umocnienia dolara.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie posiedzenie RPP. Uważamy, że nie będzie miało ono istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Neutralne dla złotego będą także krajowe dane o bilansie płatniczym i inflacji. Bez istotnego wpływu na kurs polskiej waluty będą najprawdopodobniej również dane z USA (inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) oraz Chin (bilans handlowy). Istotnym czynnikiem wpływającym na kurs złotego w tym tygodniu mogą być informacje nt. pakietu fiskalnego w USA. Jeśli będą wskazywać one wskazywać na realizację zapowiedzi Demokratów dotyczące większej skali stymulacji fiskalnej, można oczekiwać spadku awersji do ryzyka i zwiększonej presji na umocnienie złotego. Oczekujemy, że w tym tygodniu kurs EURPLN będzie kształtował się w przedziale 4,50-4,55. Jednocześnie uważamy, że w przypadku rosnącej presji na aprecjację złotego możliwe są kolejne interwencje walutowe NBP.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!