Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania  •  Członkowie

Posiedzenie RPP kluczowe dla kursu złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wyniósł 4,6785 (brak zmiany w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni). W pierwszej części ubiegłego tygodnia mieliśmy do czynienia z niską zmiennością kursu EURPLN, który kształtował się w łagodnym trendzie spadkowym. Opublikowany w środę wyraźnie niższy od oczekiwań wstępny szacunek inflacji w Polsce był lekko negatywny dla złotego, ale nie zdołał on odwrócić trendu. Do korekty i osłabienia złotego doszło dopiero w czwartek, czemu sprzyjały publikacje indeksów PMI w krajach Europy Środowo-Wschodniej, wskazujące na utrzymujący się spadek aktywności w przetwórstwie. Przeciwny wpływ miała natomiast publikacja danych sygnalizujących obniżającą się presję inflacyjną w USA.

W ubiegłym tygodniu doszło do wyraźnego osłabienia dolara względem euro. W pierwszej części tygodnia sprzyjała mu wypowiedź szefa Rezerwy Federalnej J. Powella, który stwierdził, że zarówno on jak i pozostali członkowie FOMC nie chcą dokonać zbyt silnego zacieśnienia polityki pieniężnej. W czwartek dodatkowym czynnikiem oddziałującym w kierunku osłabienia dolara względem euro była publikacja danych o inflacji w USA, która osłabiła oczekiwania inwestorów dotyczące skali kolejnych podwyżek stóp procentowych przez Fed. Publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy doprowadziła do korekty i umocnienia dolara względem euro.

W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie zaplanowana na środę decyzja RPP w sprawie stóp procentowych. W naszej ocenie RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie, co będzie neutralne dla kursu złotego. Uważamy, że zaplanowane na ten tydzień ze światowej gospodarki nie będą miały istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Istotnym czynnikiem determinującym kurs złotego pozostaną informacje sugerujące ewentualną zmianę nastawienia Rezerwy Federalnej oraz EBC w polityce pieniężnej, a także te dotyczące przebiegu działań wojennych w Ukrainie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!