Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie FED negatywne złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,4474 (umocnienie złotego o 0,2%). W pierwszej części tygodnia doszło do spadku kursu EURPLN, co było kontynuacją umocnienia złotego obserwowanego dwa tygodnie temu (por. MAKROmapa z 01.06.2020). Umocnieniu złotego sprzyjały poprawiające się nastroje na globalnych rynkach wraz ze stopniowym odmrażaniem aktywności w najważniejszych gospodarkach. W środę doszło do korekty i w dalszej części tygodnia kurs EURPLN kształtował się w trendzie wzrostowym. Decyzja EBC o dalszym złagodzeniu polityki pieniężnej była pozytywna dla złotego, ale nie doprowadziła do odwrócenia trendu.

W zeszłym tygodniu doszło również do wyraźnego osłabienia dolara względem euro. Była to kontynuacja trendu sprzed dwóch tygodni. Wzrost kursu EURUSD utrzymał się mimo wyraźnie większej od oczekiwań skali łagodzenia polityki pieniężnej przez EBC. W naszej ocenie wynika to ze spadku premii za ryzyko wraz z obniżeniem, w ocenie inwestorów, prawdopodobieństwa rozpadu strefy euro, czemu sprzyjała ogłoszona przez Komisję Europejską propozycja uruchomienia funduszu odbudowy oraz czwartkowa decyzja EBC, wskazująca na jego determinację w ograniczaniu wzrostu spreadu pomiędzy obligacjami krajów strefy euro (patrz powyżej). W konsekwencji kurs USDPLN spadł w ubiegłym tygodniu lekko poniżej poziomu 3,90 osiągając najniższą wartość od połowy marca br. Wyraźnie lepsze od oczekiwań dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA doprowadziły do umocnienia dolara, jednak nie zdołał on odrobić strat z początku tygodnia. Uważamy, że kurs euro względem dolara jest przewartościowany, stąd dostrzegamy istotne prawdopodobieństwo wystąpienia jego korekty w najbliższych tygodniach.

Oczekujemy, że w tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach kurs złotego pozostanie pod wpływem nastrojów na rynkach globalnych związanych z pandemią koronawirusa. Kluczowe dla inwestorów będą informacje nt. tempa rozprzestrzeniania się pandemii, zwłaszcza w kontekście perspektyw znoszenia ograniczeń administracyjnych w najważniejszych gospodarkach. W tym tygodniu szczególnie istotne dla złotego będzie zaplanowane na środę posiedzenie FED. Uważamy, że będzie ono sprzyjało lekkiemu osłabieniu kursu polskiej waluty. Uważamy, że publikacje danych z USA (inflacja, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) nie będą miały istotnego wpływu na rynek.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!