Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Posiedzenie Fed kluczowe dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,5870 (osłabienie złotego o 1,1%). W pierwszej części tygodnia mieliśmy do czynienia ze stabilizacją kursu EURPLN. Od środy obserwowany był jego wzrost, który utrzymał się do piątku włącznie. W środę osłabienie złotego wynikało przede wszystkim z czynników lokalnych związanych rozbieżnością w polityce banków centralnych w regionie (status quo w polityce NBP, perspektywa kontynuacji cyklu podwyżek stóp procentowych na Węgrzech przez MNB). Wsparcie dla takiej oceny stanowi wzrost kursu EURPLN przy jednoczesnym spadku kursu EURHUF. W dalszej części tygodnia przyczyny osłabienia złotego miały charakter globalny, w konsekwencji kurs EURPLN i EURHUF zmieniały się w tym samym kierunku. Osłabienie walut regionu można łączyć tutaj ze wzrostem światowej awersji do ryzyka w warunkach utrzymującej się wysokiej inflacji w najważniejszych gospodarkach, a także podwyższoną niepewnością przed zaplanowanym na ten tydzień posiedzeniem FOMC, które dostarczy nowych istotnych informacji nt. perspektyw polityki pieniężnej w USA. Wsparcie dla takiej oceny stanowi odnotowane w drugiej części ubiegłego tygodnia umocnienie dolara względem euro. W efekcie kurs USDPLN osiągnął w ubiegłym tygodniu najwyższą wartość od ponad 3 tygodni.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będzie posiedzenie Fed, które może przyczynić się do podwyższonej zmienności na rynku. Dane z amerykańskiego rynku nieruchomości oraz wyniki badań koniunktury dla najważniejszych europejskich gospodarek (indeksy PMI, indeks Ifo dla Niemiec) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Neutralne dla złotego będą najprawdopodobniej również krajowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!