Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania  •  Członkowie

Posiedzenie EBC może sprzyjać podwyższonej zmienności kursu złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,7672 (umocnienie złotego o 0,9%). Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN kształtował się w łagodnym trendzie spadkowym. Spadek obserwowany był również w przypadku kursu EURHUF, co wskazuje, że źródłem aprecjacji złotego oraz forinta było obniżenie awersji do ryzyka w regionie. Publikacje licznych krajowych danych makroekonomicznych (patrz powyżej) nie miały istotnego wpływu na kurs polskiej waluty.

Z kolei kurs EURUSD, z uwagi na relatywnie ubogi kalendarz wydarzeń makroekonomicznych w światowej gospodarce, charakteryzował się relatywnie niską zmiennością. Dopiero w piątek na koniec dnia doszło do osłabienia dolara względem euro. Było ono efektem pojawienia się w mediach informacji sugerujących, że Fed będzie kalibrował swoje przyszłe podwyżki stóp procentowych, tak aby uniknąć zbyt silnego zacieśnienia polityki pieniężnej. Ponadto, negatywna dla kursu dolara była również wypowiedź członkini FOMC, M. Daly, która zasugerowała, że w Rezerwie Federalnej rośnie świadomość czynników ryzyka związanych z ostatnimi silnymi podwyżkami stóp procentowych w USA.

W tym tygodniu w kluczowe dla kursu złotego będzie posiedzenie EBC, które może przyczynić się do jego podwyższonej zmienności. Uważamy, że zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje danych dotyczących światowej gospodarki nie będą miały istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Moody’s zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu. Istotnym czynnikiem determinującym kurs złotego pozostaną informacje dotyczące ryzyka wystąpienia przerw w produkcji na skutek szoku gazowego w Europie oraz przebiegu działań wojennych w Ukrainie, które mogą istotnie wpłynąć na ocenę perspektyw wzrostu gospodarczego w strefie euro oraz w Polsce.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!